Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada  2003
Grups de debat
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
 Secundària
Coordinat per Alba Ambròs i Pablo Moro

1.- La teva realitat

- Com descriuries l'actitud que tenen els teus companys de feina, pares i alumnes davant l'Educació en Comunicació (EC)? Se'n parla, no se'n parla?
- Quines accions portes a terme per treballar l'EC des de la teva àrea?

2.- Recursos

- Quins són els recursos tecnològics i formatius que rebeu al vostre centre per afavorir el treball de l'EC? Creus que són suficients?
- Heu introduït l'eix tranversal per a Secundària i les competències bàsiques que ha editat l'SMAV?

3.- Els nous continguts curriculars de l'ESO

- Penses que els nous continguts curriculars de la teva àrea d'ESO afavoreixen una millor EC?
-I la reducció de crèdits variables a favor de més hores de crèdits comuns?

4.- Somiem

- Com veus el futur de l'EC per a l'ESO?
- Propostes per a millorar l'EC al currículum.
 

 
TROBADA 2003