Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada  2003
Grups de debat
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
 Mitjans de Comunicació
Coordinat per Magda Gascón i Isidre Ramos

 

1.- El món educatiu i el dels mitjans de comunicació no es comuniquen prou. 

- Seria possible trobar algunes pautes comunes per a educadors i comunicadors d’aplicació sobre els continguts, la programació, etc.? 

- N’hi ha prou amb el marc legislatiu vigent? Cal algun tipus d’autoregulació?

- Es podria establir un protocol de qualitat que programadors, guionistes i treballadors dels mitjans apliquessin amb facilitat a cada projecte, a cada programa?
 

2.- El fet de llegir, escoltar i mirar els mitjans de comunicació pot convertir-se en un joc educatiu per a tothom. 

- És factible un "punt de trobada" entre els infants i les seves famílies, l’escola i els mitjans a l’hora de consumir productes comunicatius?

-  Fem propostes de jocs per a mirar la televisió, llegir el diari, escoltar la ràdio, navegar per internet, que fomentin el consum crític i l’anàlisi (i alhora la desmitificació) dels mitjans.

- Les administracions haurien de tenir més a veure amb l’educació en els mitjans. Com trobar-hi nous punts de confluència (en especial la municipal)?

 
TROBADA 2003