Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada  2003
Grups de debat
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
 Infantil i Primària
Coordinat per Jordi Tartarín i Carme Ribes

1.- La teva realitat

- Actitud de la comunitat educativa (pares/mares, mestres, alumnes, etc.).
- Accions que es duen a terme.

2.- Recursos

- Recursos tecnològics i formatius.
- Perfil de l’educador en comunicació.

3.- Continguts i currícum a l’ensenyament

- Educació Infantil i Primària.

4.- Somiem

- Propostes, idees, etc. Fem la carta als reis...
 

 
TROBADA 2003