AulaMčdia
AulaMčdiaCan Batlló
Lloc: Can Batlló (aula 6)
Recinte Escola Industrial
Barcelona
>> accés <<
 
Dates del Seminari:
del 5 al 9 de juliol
 
Horari de les sessions:
de 10 a 14 hores
 
Durada: 20 hores
 
Matrícula: 40 €
 

      Coordinador:
Francesc-Josep Deó
Francesc-Josep Deó
Professor, periodista i
Coordinador d'AulaMèdia

V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Educar en Comunicació: recursos i experiències
Barcelona, del 5 al 9 de juliol de 2010

En el marc de la V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació, AulaMèdia organitza el Seminari “Educar en Comunicació: recursos i experiències”. Aquest seminari vol reflexionar sobre diferents propostes d’organització i d’estratègies pedagògiques a l’hora de implementar l’Educació en Comunicació (ràdio, televisió, cinema, Internet, etc.) a les aules de Secundària. Però a més d’una reflexió teòrica, el Seminari proposa una mostra d’experiències de referència.
 
Programa
5 dilluns
10.00 h - Lliurament del material
10.30 h - Benvinguda, presentació i línies generals del Seminari
11.30 h - Descans <
12.00 h - L'Educació en Comunicació Audiovisual · Francesc-Josep Deó 

6 dimarts
10.00 h - Presentació DVDs "Darrere la Pantalla" · Martí Contijoch i Dídac Roger 
11.30 h - Descans <
12.00 h - Media.cat - L'Observatori crític dels mitjans · Joan Vila

7 dimecres 
10.00 h - Llibres i continguts digitals a l'aula · Azu Vázquez Gutiérrez
11.30 h - Descans <
12.00 h - Educació i aprenentatge col·laboratiu amb les TICC · Patrícia Agüera Pàmies 

8 dijous 
10.00 h - El cinema a l'aula i... més enllà! · Andreu Rabassa
11.30 h - Descans <
12.00 h - Una mirada crítica a la publicitat · Xavier Breil 

9 divendres
10.00 h - Producció escolar creativa · Francesc-Josep Deó
     - Possibilitats, propostes i metodologia 
     - Televisió escolar 
11.30 h - Descans <
12.00 h - Experiències de referència · Francesc-Josep Deó
     - No sé si m'explico... curs de capacitació comunicativa. Cornellà de Llobregat 
     - Berga i Ciutadania. Projecte d'Educació en Comunicació. Berga 
     - Etc.

 
Objectius del Seminari:
- Afavorir la reflexió sobre la necessitat d’educar en comunicació en la societat del coneixement.
- Fer propostes didàctiques per integrar l’Educació en Comunicació en diferents àrees i matèries curriculars.
- Donar a conèixer diferents experiències reeixides d’Educació en Comunicació Audiovisual.
 
Material que es lliurarà:
DVD Els informatius de TV
DVD Els dramàtics de TV
DVD Per una mirada crítica:
> Darrere la Pantalla <
> Darrere la Pantalla <
Educació en Comunicació

·
 
 
Amb el suport de: i la col·laboració de:
Correu-e
 
·