AulaMèdia Revistes
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
Anàlisi
(Quaderns de Comunicació i Cultura)
Departament de Periodisme i de Ciències de la Educació. UAB.
Aula
(Dossier: Educar en comunicación)
Número 145, Graó. Barcelona. Octubre de 2005
Capçalera
(Dossier: Educar en comunicació, una assignatura pendent)
Número: 116. Juliol-Agost de 2003. Col·legi de Periodistes de Catalunya
Comunicación y Pedagogía
(Noves tecnologies i recursos didàctics) 
Centro de Comunicación y Pedagogía. Barcelona
Comunicar
(Revista d'educació i comunicació)
Grupo Comunicar. Huelva
Educaweb.com
(Monogràfic: Educació i Comunicació)
Desembre de 2004. Educaonline S.L. Barcelona
Illacrua. Actualitat i Alternatives
(Dossier: Educació i Comunicació)
Número 62-63. Illacrua. Barcelona. Desembre 1998 - gener 1999
Guix. Elements d'Acció Educativa
(Monogràfic: La televisió dins l'escola)
Número 253. Graó. Barcelona. Març 1999
Guix. Elements d'Acció Educativa
(Monogràfic: La televisió: programació, consum i utilització didàctica)
Número 288. Graó. Barcelona. Octubre 2002
Guix. Elements d'Acció Educativa
(Monogràfic: La ràdio com a recurs)
Número 315. Graó. Barcelona. Juny 2005
Liceu. Revista d'educació
(Dossier: educació i informació)
Número 18. Institut Municipal d'Educació Ramon Barrull. Lleida. Juny 2002
Revista d'Educació Social
(Monogràfic: Mitjans de Comunicació i Educació Social)
Número 7. Fundació Pere Tarrés. Setembre / desembre 1997
Senderi
(Monogràfic: Una mirada ètica als Mitjans de Comunicació)
Número 13. Barcelona 2003
Trípodos.com
(Revista digital de comunicació)
Número 6. Blanquerna. Barcelona 1998
Voces y Culturas
(Informe: Educación y Comunicación)
Número 11-12. Voces y Culturas. Barcelona 1997