Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Projecte Istme
Comunicació i interculturalitat
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
La Fundació Trams, nascuda l’any 2000 i impulsada per quatre centres educatius, l’Escola Solc i l’Escola Proa de Barcelona; l’Escola Sant Gervasi, de Mollet; i l’Escola Empordà, de Roses; té com a objectiu principal el desenvolupament de l’educació en les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Actualment, la Fundació Trams agrupa una comunitat educativa de més de 3.000 alumnes, així com més de 300 professors i professores.

A diferència d’altres moments històrics, avui en dia el cicle de renovació del coneixement és molt més curt que el cicle vital de les persones. D’aquesta manera, probablement, el cicle del coneixement es renovarà en el futur pròxim tres o quatre vegades al llarg de la vida d’una sola generació. 

Quan en l’àmbit educatiu crèiem que ja sabíem totes les respostes, la nova societat de la informació ens ha canviat les preguntes. Trams, conscient d’aquesta nova situació, planteja unir esforços per aconseguir progressos en la utilització pedagògica de les noves possibilitats de la comunicació.

Per al curs 2004-2005, Trams llança el Projecte Istme. Com d’altres actuacions d’aquesta fundació, aquesta projecte respon a dues necessitats peremptòries dels nostres dies: incorporar la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació al currículum escolar, i proporcionar als nois i noies eines de reflexió per situar-se d’una manera autònoma i conscient en una societat cada cop més multicultural. Es tracta d’oferir als alumnes de 2n i de 3r d’ESO, unes activitats -executades amb eines de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, com ara programes informàtics de música, de tractament de la imatge, gravacions en vídeo, etc.- que els permetin apropar-se a les altres cultures i establir el diàleg necessari per tal de construir una bona convivència. 

El projecte consisteix en treballar quatre zones culturals del món, i que trobem representades a les viles i ciutats del nostre país: el Magrib, Llatinoamèrica, Àsia i l’Àfrica Subsahariana. Com es treballa? Doncs, a partir de buscar els elements musicals i plàstics bàsics comuns a les cultures: el so com element musical bàsic i la llum com element plàstic. A partir d’un so inicial s’estudia com cada cultura evoluciona fins a donar lloc a la seva pròpia música. També es té en compte que el so és allò que dóna lloc a la veu humana i, per tant, al llenguatge, mitjà de transmissió de valors culturals. Un plantejament similar es realitza a l’àrea de Visual i Plàstica a partir de la llum. El tractament que cada zona cultural fa de la llum dóna lloc a colors i formes pròpies, que defineixen les seves característiques artístiques com a cultura.

Es vol, doncs, partir d’elements bàsics com el so, la llum i la paraula per establir un punt de partida comú per construir istmes des de la igualtat. Hi ha, per tant, un contingut clar i ben definit d’educació en valors; es tracta de fomentar l’autocrítica cultural en l’alumnat per fer possible un més gran endinsament en el seu entorn social, que li possibiliti el coneixement de les altres realitats culturals. Així, es començarà a fer camí per respectar, entendre i aprendre a interpretar, amb l’ajut de les noves eines, altres maneres d’expressió musical, visual i plàstica diferents de la pròpia i de les formes dominants a l’entorn, superant estereotips i prejudicis.

Desgraciadament, hem de dir que a la vista del panorama actual, resulta original aquest projecte Istme que es planteja afavorir una actitud cooperativa dels alumnes, participant en activitats elaborades amb d’altres col·lectius escolars, per aconseguir un producte cultural final. Una experiència, per tant, a imitar per d’altres centres, que parteix d’una idea lògica: utilitzar les tecnologies per enriquir l’expressió audiovisual i comunicativa de l’alumnat. Un projecte que vol educar en la solidaritat sense necessitat d’organitzar grans i costosos esdeveniments que cerquen rendiments electorals, comercials o urbanístics de dubtosa eficàcia social. 

Tota la feina, tota l’elaboració d’aquest projecte tindrà com a resultat un espectacle públic, dissenyat per les quatre comunitats educatives, de llum, formes, colors, imatges, sons i paraules que tindrà lloc el dia 5 de març de 2005, a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès.

És, en resum , una aposta pels projectes interdisciplinaris que potencien l’educació global, partint de les àrees d’expressió, del llenguatge musical, del llenguatge plàstic, i del llenguatge audiovisual que potencia les capacitats imaginatives i creatives de l’alumnat.

El Projecte Istme (un nom que és tot un programa, tot un símbol d’unió) demostra que per evitar l’enquistament burocràtic o la manca d’innovació crònica de l’educació de casa nostra, allò que realment és important és la possibilitat de fer realitat les noves propostes, àgils, atentes a la realitat del segle, basades en l’esforç i en la reflexió dels professionals de la docència.

 
Ramon Breu
és professor de Secundària a l'Escola Solc i membre de la redacció d'AulaMèdia
AulaMèdia
AulaMèdia
 
Altres articles
Fundació Trams,
un camí a seguir
[AM, octubre de 2003]