Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia  Projecte Gabella i els mitjans:
reflexió sobre la pràctica
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
El projecte Gabella es una experiència de modificació curricular per a nois i noies de 4rt d’ESO que es basa en el treball per projectes dins i fora de l’IES. Els projectes inclouen les competències bàsiques com mitjà per aconseguir el fi que pretén el projecte. Molts d’aquests: habilitar el pati, fer mobles pels departaments, preparar activitats lúdiques per l’aula hospitalària de Can Ruti, treball de primers auxilis amb la Creu Roja, etc. es presenten com essencialment manipulatius però hi son presents el saber, saber fer i saber estar.
L’objectiu dels projectes es potenciar les capacitats de cada individu i donar la imatge d’èxit a aquests nois i noies de Secundària que han passat per totes les mesures d’atenció a la diversitat i malgrat tot es senten fracassats. Aquest fracàs els porta al rebuig i a la distorsió.
Les persones de les que parlem son ciutadans i per tant no ens trobem davant un problema escolar sinó de tota la ciutat, la solució cal trobar-la en tot el col·lectiu. Aquest abordatge de ciutat fa que els projectes de Gabella puguin sense cap trava plantejar-se: a una obra, a la radio municipal o a l’aula hospitalària de Can Ruti, i no siguin meres “visites escolars” sinó un treball planificat, emprès i acabat.
En aquesta presentació veurem alguns projectes que incideixen bàsicament en la comunicació. El treball es centra en la reflexió posterior a la pràctica de l’ús de tres mitjans: ràdio, televisió i exposició amb alumnes de 4rt d’ESO que amb un perfil de marginalitat i situació de risc, han emprat els mitjans com una forma de comunicació de vivències i d’aprenentatges bàsics.

Les experiències son:
Fem ràdio: un mitjà de comunicació i alhora un eina per millorar la l’expressió oral i escrita. Aquest projecte el fem servir per treballar: velocitat lectora, estructuració de frases, i millora i comprensió del text. En la primera fase es fan gravacions amb cassette a classe. Hi ha proves de lectura, d’incorporació de fons musicals, de creació i locució d’esports, falques, noticies, etc.

En una segona fase es va a l’emissora del barri i, amb feines fetes al IES i d’altres que ens proposa l’emissora, es treballa per torns en el locutori i amb la taula de mescles. Una tercera fase es posar per la megafonia els programes gravats a classe i/o escoltar l’emissora en directe.

TVB10: una experiència de televisió escolar a la ESO.
La feina de televisió ens porta a muntar les nostres notícies, i les que es veuen a la televisió comercial tal i com ens agradaria que fossin dites. Aquest projecte permet estudiar matèries incloses en les àrees de socials i naturals des d'un punt de vista pràctic, fer una “relectura” de tòpics i donar una imatge valorada dels components del equip televisiu del centre. 
Es munta un estudi de gravació a l’IES com part de un crèdit interdisciplinar de llengües, socials i tecnologia. Hi participen un grup de nois del projecte Gabella (UAC de 4rt) i altres alumnes de 3r. Les emissions es graven en VHS i s’emeten a la televisió del bar a l’hora d’esmorzar. Alguns dels reportatges s’han enviat a la televisió local de Badalona.

Els objectius son:
- Que tot es sentin part de l’institut.
- Llençar idees i obrir debats que desprès es puguin continuar a classe.
- Connectar l’IES amb la realitat de Badalona i a l’inrevés.
- Aprendre oficis connectats al món de les comunicacions i la imatge.

Exposició: La guerra, es conseqüència de la naturalesa humana?
A partir de les vivències d’un membre del equip de Gabella que viatjava a Bosnia com a col·laborador, es planteja el tema de la guerra; entre les seves paraules i les dels amics de Manthausen surt la idea de l’exposició. Els alumnes del projecte Gabella han muntat la exposició itinerant que l’associació d’amics de Mathaussen deixa als centres i ha fet possible que tots els cursos la podessin visitar, així com alumnes de altres IES.
S’inclou aquesta exposició i la conferència que un dels supervivents dels camps nazis els va fer, en l’estudi del segle XX que duen a terme tots els alumnes de 4rt inclosos els de Gabella. En paral·lel el projecte Gabella ha elaborat i presentat al centre una exposició sobre les conseqüències de les guerres i la situació bèl·lica actual que inclou aspectes de llengües, socials i reflexions personals. Aquesta exposició s’acompanyava d’una visita guiada, preparada amb textos dels propis alumnes que s’oferien com a guia dels seus companys. Va ser molt visitada les setmanes que ha estat al vestíbul del centre.

Reflexions sobre la pràctica
La reflexió passa per les següents línies: 
- L’ús d’eines usuals en els mitjans de comunicació facilita la comprensió, desmitifica i en fa veure la realitat dels muntatges.
- Els mitjans son la actualitat, la immediatesa... es un fet real que unifica en el treball els alumnes que hi participen. 
- La tecnologia els motiva, les competències bàsiques s’aprenen amb l’ús per aconseguir un fi.
- Fan servir les eines del món real.
- En conèixer els mitjans per dins facilita una “relectura” sobre els continguts que es veuen als mitjans de comunicació convencionals.
- Redefineix els “rols” dels alumnes en situació de risc, i els permet demostrar les seves capacitats, no vinculades al món escolar.
- En alguns casos canvia “tòpics” en alumnes molt marginals.

  Rita Armejach Professora de Secundària