Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia AulaMèdia
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu

    AulaMèdia és un revista electrònica que ofereix al professorat d'Educació Primària i Secundària Obligatòria -i també a investigadors- material didàctic, articles i reflexions sobre l'Educació en Comunicació . Si hi voleu participar amb els vostres articles i  ressenyes, consulteu les condicions de publicació.

      En AulaMèdia trobareu:

  • Articles sobre Educació en Comunicació:
  • Intro, Premsa, Ràdio, Televisió, Material, Revistes i Llibres.
  • Projecte Educom: Estudi sobre l'Educació en Comunicació a Primària i Secundària.
  • Aula: Recull d'experiències d'Educació en Comunicació (premsa, ràdio, televisió i audiovisual).
  • Servei de formació: en el camp de l'Educació en Comunicació impartit per professorat especialitzat.
  • Enllaços: Associacions i grups dels Països Catalans que treballen en l'Educació en Comunicació, organismes i entitats, webs educatius, etc.