Jornades 2008  
Educació i pantalles en el segle XXI
Barcelona, 22, 23 i 24 de gener de 2008
(Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial. Comte d’Urgell, 187)

 
- Jornades
- Programa
- Accès
- Inscripció

- AulaMèdia
Correu
   
 PRESENTACIÓ
Des de fa anys, el consum de pantalles a les llars catalanes ha augmentat considerablement. Al gran mitjà de comunicació del segle XX, la televisió, hem de sumar-hi les noves “pantalles”: Internet, videojocs, dispositius mòbils, etc. Diferents estudis confirmen una transformació dels hàbits socioculturals que en els darrers anys ha anat lligada a l'ampliació i perfeccionament de l'electrònica de consum i a la reducció de costos de fabricació. En l’última dècada s'ha imposat un nou escenari tecnològic que ha revolucionat els nostres hàbits, una irrupció tan potent que en poc temps s’ha fet un lloc en les “motxilles” dels nostres joves.

Davant d’aquest fet, l’escola ha de reflexionar sobre la necessitat d’una Educació en Comunicació, que impliqui un coneixement de la tecnologia comunicativa, dels seus llenguatges i sobretot de l’anàlisi crítica dels continguts mediàtics. També cal subratllar la importància que les famílies s’involucrin en el compromís d’educar, de capacitar els seus fills i filles en els nous llenguatges i en la comunicació. Una responsabilitat que també implica els mitjans de comunicació.

Però l’escola no pot inhibir-se del repte que se li presenta: ha d’entomar la responsabilitat d’educar en la societat de les pantalles, ja que, sens dubte, l’Educació en Comunicació és una educació imprescindible en el segle XXI.


 
   Organitza:
 
AulaMèdia
 
   Amb el suport: