Presentació del Manifest
AulaMčdia
Taula per l'Educació en Comunicació
Taula

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Contacte
 
La consolidació d'un projecte
El passat dia 15 d'abril va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya la IV Assemblea de la Taula per a l'Educació en Comunicació, que va comptar amb la participació de diversos representants de les entitats que donen suport a la Taula, així com de diferents persones a títol individual.

El dia de l'assemblea, el Manifest per a l'Educació en Comunicació comptava amb el suport de 172 professionals de l'educació i de la comunicació, així com de diferents sindicats; associacions de pares i mares; associacions per al desenvolupament de l'Educació en Comunicació; moviments de renovació pedagògica; sindicats i associacions de periodistes; centres d'ensenyament...

En l'assemblea es va constatar que la dinàmica iniciada fa un any per la Taula ha estat una eina important de reflexió entorn del reconeixement de l'Educació en Comunicació. En el món educatiu, en el món comunicatiu i en l'àmbit de les associacions de pares i mares, la Taula –i el seu programa en forma de Manifest- ha anat fent germinar aquest projecte que ha nascut de la societat civil i que critica l'actual situació de paràlisi davant els canvis comunicatius i civilitzatoris. Un projecte que planteja que el debat sobre la comunicació i sobre l'Educació en Comunicació es converteixi en un tema de reflexió pública. És imprescindible que la ciutadania pugui disposar de les eines adequades per entendre i desxifrar els missatges comunicatius amb els que conviu quotidianament, i que modelen i condicionen la seva opinió sobre el món, la seva percepció de la realitat, el seu comportament social i el seu sistema d'idees.

En el curs de la sessió de IV Assemblea, l'esperit pràctic fou la gran prioritat. Es van reafirmar dues vies de treball: per una banda es va informar sobre el seguit d'entrevistes –algunes ja fixades per als propers dies- amb diverses institucions i organismes per avançar en l'aplicació de les demandes que el Manifest planteja. Per l'altra, es va dissenyar de forma concreta l'acte de presentació pública del Manifest per a l'Educació en Comunicació, programat per a finals de maig. Els assistents, a més, van debatre diferents fórmules per aconseguir una més gran transcendència mediàtica de la presentació. També es va tractar del finançament de l'acte, tot demanant a les entitats que donen suport a la Taula la quantitat de 30 €, i de 6 € als particulars.

Per presentar el Manifest per l'Educació en Comunicació la Taula per l'Educació en Comunicació convoca dimecres 26 de maig a les 7 de la tarda un acte públic al Col·legi de Periodistes de Catalunya. La presentació del Manifest per l'Educació en Comunicació serà la culminació de tot un procés esperançador i, al mateix temps, el punt d'arrencada d'una nova dinàmica que ens ha de reconciliar amb la innovació, la dignitat i la racionalitat.

Presentació del Manifest

Suport a la Taula per a l’Educació en Comunicació
 Compte:  2100  0856  95  0101584195 de "la Caixa"
a nom d'AulaMèdia (Entitats: 30 € / Particulars: 6 €)

 
Debat
Debat
MANIFEST
[Taula per l'Educació en Comunicació]
L'educació en la
nova societat de la informació
[Ramon Breu]
Un estudi sobre l'Educació en Comunicació als currículums actuals d'ESO
[Alba Ambròs]
Coordinació i utilització dels recursos
[Carme Mayugo]
Cap a una Plataforma per l'Educació en Comunicació
[Francesc-Josep Deó]
Propostes per l'Educació en Comunicació
[I Assemblea de la Taula]
Educació en Comunicació per als joves
[UNESCO]