AulaMèdia
Taula per l'Educació en Comunicació
Taula

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
 
El projecte segueix avançant
El passat dia 11 de març va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya la III Assemblea de la Taula per a l'Educació en Comunicació. Una sessió marcada en l'ànim dels participants pels tràgics esdeveniments de Madrid del matí d'aquell desgraciat 11-M.

Des de fa un any, aproximadament, la dinàmica encetada per la Taula per a l'Educació en Comunicació ha anat avançant i ha anat consolidant-se de forma considerable. Cada cop hi ha més instàncies educatives, comunicatives, cíviques que reconeixen la necessitat de l'Educació en Comunicació. Les experiències de producció escolar i d'anàlisis crítica dels mitjans van enriquint-se i incrementant-se de manera progressiva.

Hores d'ara el Manifest per a l'Educació en Comunicació compta amb el suport de professionals dels món de l'educació i del món la comunicació. Sindicats (CCOO, USTEC, UGT, CGT); associacions de pares i mares (FaPaC, FAPAES, GEC); sindicats i associacions de periodistes (Sindicat de Periodistes de Catalunya, Grup de Periodistes Ramon Barnils, Grup de Periodistes Digitals); associacions per al desenvolupament de l'Educació en Comunicació (Mitjans-Xarxa d'Educadors i Comunicadors, Teleduca, Fundació Trams, Cibereduca, Observatori Europeu per a la Televisió Infantil); moviments de renovació pedagògica (FMRP del País Valencià); centres d'ensenyament (Escola Solc, Institució Montserrat), etc. encapçalen aquest projecte que neix de la societat civil i que critica obertament la situació de paràlisi davant dels canvis comunicatius i civilitzatoris que estem vivint.

En l'assemblea es van debatre diversos aspectes per part dels assistents. Però, el que és més important, es van arribar a conclusions. Per començar es va iniciar una línia de treball per realitzar una presentació pública del manifest, i per altra banda es va concretar tot un programa d'entrevistes amb institucions i organismes que queden al·ludits en el manifest per avançar en l'aplicació concreta dels plantejaments del manifest. L'objectiu és aconseguir, a curt termini, un calendari d'aplicació dels diferents punts. 

La IV Assemblea de la Taula, que servirà per anar concretant i anar donant cos a les diferents línies d'actuació es celebrarà el proper dia 15 d'abril, a les 18:30h, al Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10, principal).

 
Debat
MANIFEST
[Taula per a l'Educació en Comunicació]
L'educació en la
nova societat de la informació
[Ramon Breu]
Un estudi sobre l'Educació en Comunicació als currículums actuals d'ESO
[Alba Ambròs]
Coordinació i utilització dels recursos
[Carme Mayugo]
Cap a una Plataforma per l'Educació en Comunicació
[Francesc-Josep Deó]
Propostes per l'Educació en Comunicació
[I Assemblea de la Taula]
Educació en Comunicació per als joves
[UNESCO]