AulaMèdia
Taula per l'Educació en Comunicació
Taula

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
La II Assemblea de la Taula acorda constituir-se com a plataforma cívica per l'Educació en Comunicació
Casa Golferichs El  5 d'abril de 2003 es realitzava, a la Casa Golferichs de Barcelona, la segona assemblea de la Taula per l'Educació en Comunicació
Després de l'assemblea constituent de la Taula per l'Educació en Comunicació, realitzada el passat 3 de març, aquesta II Assemblea va aprofundir en el debat sobre l'Educació en Comunicació (EC). Es van organitzar tres grups de treball per desenvolupar el debat: la comissió de currículum, la comissió de mitjans i recursos i la comissió per a la creació d'una plataforma.

Un dels acords més importants de la II Assemblea va ser el d'obrir la Taula a col·lectius, associacions i sindicats. Recordem que fins aquell moment la Taula estava formada per persones a títol individual. A partir dels textos presentats i els debats duts a terme en les assemblees de la Taula es va acordar redactar un document de referència sobre l'Educació en Comunicació i demanar-ne a totes les entitats l'adhesió. Aquesta proposta, aprovada per la II Assemblea, converteix  la Taula per l'Educació en Comunicació en una plataforma de tots aquells agents socials i persones interessades en l'EC, en un espai de treball conjunt i de reivindicació.

La intenció de la Taula és buscar vies per a la implementació de l'EC d'una forma generalitzada a les aules de l'Educació Primària, a Secundària i a Universitat i també en l'educació no formal. La comissió de currículum a partir de les ponències presentades per Ramon Breu i Alba Ambròs va acordar començar els treballs per concretar la proposta d'integració real de l'Educació en Comunicació al currículum obligatori.

Per altra banda, la comissió de mitjans i recursos va apuntar la necessitat de coordinar tots els recursos que existeixen. Com recollia la ponència de Carme Mayugo cal "estructurar sistemes de coordinació, de màxima utilització i d’optimització tant dels recursos infrastructurals existents (per exemple: ràdios i televisions locals, espais multimèdia, xarxes de biblioteques, centres de lleure lligats a les noves tecnologies, centres cívics, etc.) com també del treball multidisciplinar i/o interdisciplinar dels diversos agents sòcio-educatius que haurien d’intervenir activament en tot el procés de plena implementació de l’Educació en Comunicació"

 
Debat
Debat
L'educació en la nova societat de la informació
[Ramon Breu]
Un estudi sobre l'Educació en Comunicació als currículums actuals d'ESO
[Alba Ambròs]
Coordinació i utilització dels recursos
[Carme Mayugo]
Cap a una Plataforma per l'Educació en Comunicació
[Francesc-Josep Deó]
Propostes per l'Educació en Comunicació
[I Assemblea de la Taula]
Educació en Comunicació per als joves
[UNESCO]