AulaMèdia
Taula per l'Educació en Comunicació
Taula

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Es constitueix la Taula
Carme Mayugo, Carolina Rius, Ramon Breu i Francesc-Josep Deó

Dilluns 3 de març de 2003 es va constituir la Taula per l'Educació en Comunicació al Centre Internacional de Premsa de Barcelona. La Taula està formada per persones a títol individual que, a partir de tres comissions, elaboraran les línies de treball i un calendari d’actuacions a proposar a col·lectius, associacions, sindicats i persones interessades en l'EC. La proposta és crear una Plataforma cívica per l’Educació en Comunicació, davant les moltes dificultats perquè aquest tipus d'educació entri a les aules de l’Educació Primària i de l’ESO de forma generalitzada.

 
Debat
Taula
Propostes per l'Educació en Comunicació
[I Assemblea de la Taula]
Una petita onada
[Ramon Breu]

Aquesta iniciativa va sorgir de la TROBADA 2003 "El futur de l’Educació en Comunicació" organitzada per AulaMèdia on es va decidir impulsar un espai comú de tots els agents socials que participen –directament o indirecta- en l’Educació en Comunicació dels infants i joves. Amb la idea de participar en tots els fòrums de debat, però al mateix temps amb la intenció de pressionar l'administració per aconseguir la implementació de l'Educació en Comunicació.