·  Jornades CinEscola  ·   Programa  ·  Accés  ·   Inscripció  ·

El cinema ha d'ocupar en els centres docents el lloc que li correspon com a fet cultural bàsic del món d'avui i, també, perquè posseeix una potencialitat educativa de primera magnitud. 

És una lleugeresa –probablement una gravíssima irresponsabilitat– donar per suposat que cadascú de nosaltres té capacitat per discriminar i per traçar un itinerari ètic, raonat i il·lustrat en el panorama dels mitjans de comunicació, i en particular del cinema, el mitjà més seguit pels adolescents.

Una utilització educativa del cinema com a forma d'expressió de la ciutadania és una demanda dels nostres temps; però també ho és plantejar el cinema com a font per al coneixement i anàlisi de la societat i dels seus individus, perquè això ens ajudarà a la comprensió de la història, de l'evolució social, del paisatge, de les ideologies o de qualsevol altre àmbit de les ciències humanes. 

Les Jornades CinEscola volen oferir un espai obert per al debat sobre l'aprenentatge del cinema; per a la reflexió al voltant dels nous hàbits en el seu consum i de la necessitat de formar espectadors; i, també, per fer difusió d'experiències educatives sobre cinema que es fan des dels nostres centres.

Convidem tota la comunitat educativa a assistir a les diferents sessions i a seguir treballant per innovar de veritat i, per tant, implementar definitivament l'Educació en Comunicació en el procés diari d'aprenentatge del nostre alumnat. Només la via formativa podrà fer possible aprofitar tot el cabal cultural i educatiu que el cinema -i també altres mitjans de comunicació- ha anat construint. Estem convençuts que l'escola té el deure i la responsabilitat que això sigui així.

CinEscola


PROGRAMA

Dimecres 24 de gener de 2007. 18.00 h
Aprendre cinema. Aprendre amb el cinema

- Alba Ambròs (Redacció d'AulaMèdia). El cinema a Primària
- Ramon Breu (Coordinador de CinEscola.info). El cinema a Secundària

- Presenta i modera: Francesc-Josep Deó (Coordinador d'AulaMèdia)
 

Dijous 25 de gener de 2007. 18.00 h
Reflexions entorn de l’educació i el cinema

- Gemma Carbó (Museu del Cinema)
- Núria Rajadell (Universitat de Barcelona)
- Cèlia Romea (Universitat de Barcelona)

- Presenta i modera: Alba Ambròs (Redacció d’AulaMèdia)
 

Divendres 26 de gener de 2007. 18.00 h
Experiències: Educar en Cinema 

- Patrícia Agüera Pàmies. Educació i cinema
- Coral Caro Blanco. Coeducació i cinema
- Miguel Ángel Gallego. Cinema a Primària

- Presenta i modera: Ramon Breu (Coordinador de CinEscola.info)
 
 


Inscripció: de l'1 al 22 de desembre:

Per internet: www.ub.edu/ice

A la Secretaria de l'ICE-UB, edifici de Migdia, 2a planta. Campus Mundet. Barcelona,
          de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres 
          de 16.30 a 18.30 h, els dilluns i els dijous

Preu: 20 €

Les activitats d'aquest programa s'inclouen en el Pla de formació permanent del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.


· Jornades CinEscola · Introducció · Programa · Accés · Inscripció ·

Organitza:

AulaMèdia

Amb el suport:


Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245