Redacci� AulaM�diaRedacci� AulaM�dia
Jornades EduCom
Educació en Comunicació
Portada AulaM�dia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pablo Moro presentant la sessió del 24 d'octubre
Els dies 23, 24 i 25 d'octubre de 2002 la revista AulaMèdia va organitzar unes Jornades per presentar el Projecte EduCom, un treball de recerca sobre l'estat de l'Educació en Comunicació realitzat durant el darrer any i mig. Les Jornades EduCom van tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya (23 d'octubre) i al Pati Manning (24 i 25 d'octubre), a Barcelona.


Presentació del Projecte EduCom
Dimecres 23 d'octubre. Col·legi de Periodistes de Catalunya
Moderadora: Alba Ambròs
 
Francesc-Josep Deó, Alba Ambròs i Montserrat Moix
 
Projecte EduCom Projecte EduCom
Francesc-Josep Deó. Coordinador del Projecte EduCom
[Projecte EduCom] [Educom Catalunya]
 
Marc socioeducatiu Marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació
Montserrat Moix
[comunicació
 
 
Premsa i Ràdio
Dijous 24 d'octubre. Pati Manning
Moderador: Pablo Moro
 
Montserrat Fons i Maria Antònia Bartolí
Roderic Villalba
Josep M. Fernández
 
Premsa Revistes del CRP de Sabadell
Maria Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent 
[comunicació]
 
R�dio Prim�ria La ràdio a l'escola. Aplicacions didàctiques
Roderic Villalba
[comunicació]
 
R�dio Secund�ria La ràdio a Secundària
Josep M. Fernández i Carme Zaragoza
[comunicació]
 
 
Televisió i Conclusions
Divendres 25 d'octubre. Pati Manning
Moderadora: Anna Estrada
 
Vanessa Ros, Anna Estrada i Carme Ribes
 
Televisi� a Prim�ria Projecte Televisió: de casa a l'escola
Carme Ribes
[comunicació]
 
Televisi� a Secund�ria Tallers de televisió de Clot RTV-Sant Martí
Vanessa Ros
[comunicació]
 
Conclusions Conclusions Projecte EduCom
Francesc-Josep Deó
[conclusions] [resum]

  Pissarra
La Malla EduCom
"Vivim en la societat de la informació i l'educació està adquirint una importància cabdal com a eina imprescindible per dominar les noves tecnologies. Tant és així que a casa nostra s�ha creat el Projecte EduCom, una proposta que planteja convertir la comunicació en matèria obligatòria a l'escola." [laMalla 24-10-02]. La Malla
La Malla
Revistes CRP Sabadell Premsa
Ei!! Mira-te-la, La Ceba i la B124 són les tres revistes escolars coordinades des de el CRP de Sabadell però elaborades per alumnat de Primària i de Secundària de la zona. Revistes CRP Sabadell
Ei!! Mira-te-la
La Ceba
B-124
R�dio R�pia Ràdio
Ràdio Ràpia és una de les ràdios escolars més antigues, ja que emet des de l'abril de 1990. Ràdio Ràpia és l'emissora de ràdio del CEIP Sant Domènec de la Ràpita (Santa Margarida i els Monjos. Alt Penedès)R�dio R�pia
R�dio R�pia
Projecte Televisi� Televisió
El material didàctic Projecte televisió: de casa a l'escola "proposa l�observació de les diferències entre realitat i ficció, de manera que els alumnes descobreixin fins a quin punt els models que ens mostra la televisió influeixen sobre la modificació dels hàbits i de les conductes familiars." Projecte Televisi�
Projecte Televisi�
 
 
   Organització
   
   Amb el
 suport de:
   
 
   Col·laboren: