Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003
Tallers i Seminaris
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
La televisió a l'aula

Introducció

A l’àmbit acadèmic, des de Primària fins a la Universitat, s’ha tendit a marginar les emocions. En alguns casos se les ha refusat com a cavalls desbocats que cal controlar des de la racionalitat. En altres, se les ha marginat, subordinant-les a la raó o reduint-les a productes secundaris de la ment racional. Pensadors que s’hi han enfrontat de manera valenta, com Sigmund Freud, han quedat desprestigiats i marginats del paraninf dels científics reconeguts.

Sortosament, vivim uns moments de recuperació de la importància de l’emoció. Es parla d’intel·ligència emocional i d’educació emocional. I a partir d’investigacions recents, els neurobiòlegs declaren obertament que, en alguns aspectes cabdals de la seva visió de les emocions i de l’inconscient, Freud tenia raó.

És des d’aquest marc teòric que caldria acarar el tema de l’educació en l’audiovisual. Si la neurociència recupera la metàfora freudiana de la ment com a iceberg, és a dir, si la consciència representa només la punta insignificant de la nostra maquinària cerebral, ens hem d’enfrontar d’una altra manera a l’educació audiovisual.  L’experiència del consum d’imatges no es pot entendre sense el pes determinant de l’emotivitat i de l’inconscient.

Educar en l’audiovisual no pot consistir a posar racionalitat on hi havia emotivitat. En altres paraules, no pot consistir a substituir les emocions per la raó. Hauria de consistir a tendir ponts: entre la ment emocional i la racional, entre la consciència i l’inconscient. Hauria de consistir a posar més racionalitat en les nostres emocions i més emotivitat en la nostra raó. Hauria de consistir, en fi, a ajudar a descobrir nivells més profunds de plaer.
 

Continguts a desenvolupar

  • De Freud a la neurociencia, de la biología a la psicologia, dels gustos als efectes.
  • El cervell ternari, la modularitat cerebral, el cervell emocional i l’inconscient.
  • Les emocions com a passió i com a cognició.
  • Del Product Placement al Value Placement.
  • L’aprenentatge per observació: del consum nutricional al consum d’imatges en la construcció de la pròpia identitat.
  • L’aprenentatge per condicionament. Els estereotips com a triomf de l’emotivitat primària al servei de la ideologia.
  • Propostes per a una metodologia integradora a l’educació en l’audiovisual.
  Joan Ferrés
és professor del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Autor -entre altres treballs- del llibre Educar en una cultura del espectáculo editat per: Paidòs. Barcelona 2000.