Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2004

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Formació del professorat
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT - Francesc-Josep EditorialDeó - Una peça clau en la capacitació comunicativa de l'alumnat és la formació permanent del professorat. No podem parlar "d'integració curricular" de l'Educació en Comunicació, o "d'innovació educativa" en els centres docents sense tenir en compte la formació en comunicació del professorat. Però, quina formació necessitem? Formació del professorat

Un projecte integral d'Educació en Comunicació Un projecte integral d'Educació en ComunicacióUN PROJECTE INTEGRAL D'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ - Teleduca - "Teleduca. Educació i Comunicació és un col·lectiu independent i interdisciplinar de professionals que provenen de diverses especialitats relacionades amb l'Educació en Comunicació (EC). Aquesta disciplina cerca desenvolupar la competència comunicativa (comprensiva i expressiva) de les persones en els diversos mitjans, i les tecnologies de la informació i la comunicació actualment disponibles." Un projecte integral d'Educació en Comunicació

La investigació com a punt de partida
LA INVESTIGACIÓ COM A PUNT DE La investigació com a punt de partidaPARTIDA - Teleduca -  "La investigació té un paper important en el projecte de Teleduca. Educació i Comunicació entre altres coses perquè és el fonament del treball que es desenvolupa en els altres àmbits d'actuació, en la formació de formadors, en els tallers de producció audiovisual, en l'elaboració de materials didàctics d'Educació en Comunicació, etc." La investigació com a punt de partida

La producció, una eina sòcio-educativa LA PRODUCCIÓ, UNA EINA SÒCIO-EDUCATLa producció, una eina sòcio-educativaIVA - Teleduca - "Per educar en els mitjans, per tal de desenvolupar una Educació en Comunicació real, efectiva i pràctica es fa necessari desenvolupar estratègies d'aprenentatge que posin en relació l'anàlisi i la comprensió crítica amb la pràctica real, l'experiència. En aquest sentit, plantegem tallers de ràdio, premsa, televisió i Internet que possibiliten als i les participants elaborar un petit producte amb el qual, a través del procés de realització, poden adquirir una sèrie de coneixements." La producció, una eina sòcio-educativa

... participa-hi !
I Mostra
Pissarra
Pissarra
Project Mentor  Mentor
El Project Mentor, impulsat per la Comissió Europea i la UNESCO, planteja la necessitat d'un currículum d'Educació en mitjans compartit per els països que conformen la conca mediterrània i ha posat en marxa diferents iniciatives destinades a la formació del professorat en aquesta àrea. Project Mentor
Project Mentor
Entrevista David Buckingham Entrevista En el Portal de la Comunicació de l'Incom podeu trobar una entrevista amb David Buckingham, director del Centre for the Study of Children, Youth and Media. L'autor ha desenvolupat una investigació sobre l'audiència, l'educació i la cultura mediàtica dels nens. Entrevista David Buckingham
Entrevista David Buckingham


Subscripció gratuïta a la revista AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
EduCom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra
 
T2005
 
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600