Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
MONOGRÀFIC: TAULA PER L'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ
Editorial
EditorialLA TAULA: UN ESPAI COMÚ - Francesc-Josep Deó - "Amb aquest monogràfic dedicat a la Taula des d'AulaMèdia volem aportar alguns elements de discussió i propostes a l'ampli debat que fa mesos s'està portant a l'entorn de la necessitat o no d'incloure l'Educació en Comunicació en el currículum obligatori. Aquesta implementació hauria de salvar tots els entrebancs que el professorat troba per educar en mitjans de comunicació a un alumnat que cada vegada consumeix més productes procedents de "pantalles" (televisió, Internet, videojocs, etc.)." Editorial

L'EC i la Caverna
L'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ I LA CAVERNA - Ramon Breu - "Només L'EC i la Cavernades de la mandra, la irresponsabilitat ètica o el burocratisme corporativista es pot entendre l’oposició d’alguns a l’Educació en Comunicació; perquè una Educació en Comunicació seriosa significa desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes, competència comunicativa i cultural que vol dir saber interpretar i produir productes comunicatius, saber desxifrar i crear missatges en els nous llenguatges que presideixen aquest segle." L'EC i la Caverna

Propostes... PROPOSTES A CURT TERMINI PER A L'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ - Teleduca -"L’Educació Propostes...en Comunicació (EC) no és l’instrument que resol tots els problemes de renovació pedagògica que té plantejats actualment l’educació formal. Ara bé, pot contribuir-hi en molts aspectes, ja que molts dels seus principis són encara una necessitat dins les aules. L’objectiu fonamental de l’EC és el desenvolupament de la competència comunicativa de les persones, és a dir, proporcionar-les eines per saber interpretar i produir textos o discursos adients a les diferents situacions comunicatives i en els diferents sistemes de llenguatges que impliquen avui la comunicació. La competència comunicativa està estretament lligada al pensament crític i a la competència cultural dels ciutadans i ciutadanes que formen les societats del segle XXI." Propostes...

Ja seria hora! JA SERIA HORA! - Anna Estrada Alsina - "Sense desmerèixer el coneixement acumulat al llarg dels segles Ja seria hora!sobre història, trigonometria o química orgànica, cal demanar –ja seria hora!– una petita franja de temps per a l’Educació en Comunicació, els beneficis de la qual han estat sobradament demostrats –més motivació, més creativitat, més esperit crític de l’alumnat– a través del voluntarisme d’uns quants docents que, malgrat tot, ja s’hi han aventurat." Ja seria hora!
Pissarra
Pissarra
Taula   Taula
Aquest web recull els documents de debat i les notícies sobre la Taula per l'Educació en Comunicació. Taula
Taula
Okupem les ones! Okupem...
L'Assemblea per a la Comunicació Social ha possat en marxa la campanya Okupem les ones! per reclamar una tele i una ràdio dels moviments socials.Okupem les ones!
Okupem les ones!
APC  APC
L'Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC) és una xarxa internacional d'organitzacions cíviques que treballen per la pau, els drets humans i el medi ambient a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). APC
APC


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


Aquest web ha estat dissenyat per una resolució de 800 X 600