Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial Té futur l'Educació en Comunicació?EDITORIAL - Té futur l'Educació en Comunicació? Durant els darrers anys amb la LOGSE no s'ha pogut desenvolupar i consolidar una Educació en Comunicació global integrada en el currículum obligatori. Ara, amb la futura "Ley de calidad" s'hi tancaran totes les portes. Amb aquest horitzó tant conservador caldrà preguntar-se: té futur l'Educació en Comunicació? Editorial
Experiència EXPERIÈNCIA - El projecte Giner de los Ríos a l'IES Calamot. Núria de Salvador. "La nostra intenció era ensenyar als alumnes la realitat que els envolta, fent servir el centre com a marc de referència. Es tractava que els alumnes de 2n d'ESO realitzessin cinc sortides interdisciplinàries durant el segon trimestre, de les quals se'n van fer activitats prèvies i posteriors a les sortides i es van elaborar reportatges de vídeo (...). A partir de les sortides, es van dur a terme dos reportatges per classe, és a dir, un total de vuit reportatges. Un professor feia de tutor de cada grup. Els alumnes van ésser distribuïts en grups, de forma que tots ells participaven en un dels reportatges, i tots ells es van responsabilitzar amb tasques que, en la majoria dels casos, van escollir ells mateixos." 

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - Marc socioeducatiu al País Valencià. L’Educació en Matèria de Comunicació a l’Educació Primària. Ricard Fuertes i Lluís M. Segrelles. "Al País Valencià, l'Administració educativa no ha entès encara la necessitat d’introduir l’Educació en Matèria de Comunicació al currículum, si fem cas a la seua quasi nul·la capacitat d'iniciativa la necessitat d'adoptar mesures que avancen en la formació de l'alumnat perquè aquest esdevinga un receptor conscient i lúcid dels missatges que rep a través dels distints mitjans de comunicació." 

Experiència EXPERIÈNCIA - Precinema i cinema clàssic a l'ESO. Ramon Breu.
"McLuhan va dir que el cinema ens permet enrotllar el món real en un rodet per poder desplegar-lo després, com si es tractés d'una catifa màgica. Aquesta catifa màgica té unes possibilitats educatives de primer ordre per als nois i noies adolescents. A l'Escola Solc de Barcelona, portem set cursos duent a terme un conjunt d'activitats sobre l'educació cinematogràfica, que formen part del crèdit variable Introducció a l'Educació Audiovisual, ofert als alumnes de 1r curs de l'ESO." 
Projecte EduCom
PROJECTE EDUCOM - Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Secundària Obligatòria. Illes Balears. Cati Ginart i Margalida Mascaró. "El curs 2002/2003 s'implantarà el currículum d'ESO propi de les Illes Balears. El document conté significatives novetats en relació al tractament de l'educació en mitjans de comunicació respecte a la situació precedent. La nova normativa reforça la presència dels mitjans de comunicació (...), apostant fermament per aprofundir quant als àmbits de producció creativa i d'anàlisi crítica aplicada a diversos suports audiovisuals." 

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - La ràdio a Secundària. Josep M. Fernández i Carme Zaragoza. "L'Educació Secundària Obligatòria ha de contemplar l'Educació en Comunicació com una matèria bàsica i prioritària que ha d'incloure tant les noves tecnologies de la informació com els mitjans tradicionals i les altres formes de comunicació característiques de la nostra societat: cinema, fotografia, còmic, ràdio, etc. L'Educació en Comunicació ha de facilitar un coneixement global i progressiu de cada un dels mitjans i dels seus llenguatges sense deixar de banda cap forma comunicativa. L'Educació Obligatòria ja no ha de garantir només un aprenentatge eficaç de la lectoescriptura de textos escrits, sinó assegurar també la lectura i l'escriptura de tot tipus de textos o documents: icònics, audiovisuals, radiofònics, periodístics, telemàtics, etc." 
Pissarra
Pissarra
Jornades EduCom EduCom
AulaMèdia està preparant per als dies 23, 24 25 d'octubre unes Jornades per presentar el Projecte EduCom La inscripció serà gratuïta. Si voleu més informació cliqueu aquíJornades EduCom
Jornades EduCom
Entra a la tele "Tele" Entra a la tele és una activitat organitzada pel CRP de Sant Andreu, on han participat diferents grups de Primària i Secundària d'aquest barri de Barcelona.
Entra a la tele és, sens dubte, una referència per als CRP que volen endegar activitats audiovisuals. Entra a la tele
Entra a la tele
Premsa i Escola  Premsa
El dia 12 de setembre a l'IES Puig Castellar és realitzarà la Jornada Premsa i Escola: una trobada entre mestres i periodistes.  Els objectius d'aquesta jornada són "buscar i oferir mecanismes per millorar la col·laboració entre premsa i escola, reivindicar la lectura del diari a classe com a eina de coneixement i el paper vivificador i comunicatiu de les revistes escolars, crear el fonaments d'una coordinadora de revistes escolars i establir un fòrum d'intercanvi periòdic d'opinions i experiències entre mestres i periodistes." Premsa i Escola
Premsa i Escola


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra