Redacciˇ AulaMŔdiaRedacciˇ AulaMŔdia
═ndex AulaMŔdia
Activitats 2004

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Teleporqueria i capacitaciˇ educativa
Teleporqueria i capacitació comunicativa Teleporqueria i capacitaciˇ educativa- Francesc-Josep Deó - En l'acte de presentació de l'informe anual del Defensor del pueblo, Enrique Múgica s'estirava els cabells qualificant la programació televisiva de "poc propicia per la sedimentació dels valors o de la informació" que els infants i joves reben en les aules. Encara més, considera que els joves creixen "farts d'imatges grolleres i de xafarderies inútils o abjectes".Teleporqueria i capacitaciˇ educativa

Els petits i els audiovisuals Els petits i els audiovisuals - Magda Moreno Martínez Els petits i els audiovisuals- "Els nens i les nenes estan envoltats d'estímuls audiovisuals des que neixen i per tant, quan arriben a l'escola, ja són consumidors habituals de missatges. El llenguatge audiovisual està tan arrelat a la societat d'avui dia, que l'escola no pot prescindir, si volem tenir en compte els interessos dels infants."Els petits i els audiovisuals

Aprenem amb la televisiˇ
"Aprenem amb la televisió" - Anna Rialp Forés Aprenem amb la televisiˇ- "El projecte "Aprenem amb la televisió" és una proposta que parteix dels interessos dels alumnes per afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge aprofitant la programació televisiva. De tots és coneguda la influència social dels mitjans de comunicació i, sobretot, de la televisió. D'altra banda també és evident que els nostres alumnes passen molta estona davant d'ella i, la major part d'aquest temps, està dedicat al visionat de les sèries animades i de programes infantils i juvenils."Aprenem amb la televisiˇ

AnÓlisi Comunicativa Anàlisi Comunicativa. Un projecte educatiu per AnÓlisi Comunicativapensar la televisió - Ramon Breu - "L'Educació Audiovisual, l'Educació en Comunicació, en general, dota els alumnes d'uns principis ètics i d'una capacitat reflexiva davant els mitjans de comunicació; forma aquests alumnes en els nous llenguatges i habilitats comunicatives i posseeix unes virtuts educatives de primer ordre: ajuda a desenvolupar la capacitat de treballar de forma estructurada, i les habilitats expressives, visuals i espacials dels alumnes."AnÓlisi Comunicativa

I Mostra
I Mostra
Pissarra
Pissarra
Cinescola Cinescola Obrim a AulaMèdia una nova secció: Cinescola, on podreu "trobar propostes de reflexió i de treball sobre films que tenen com a valor afegit una clara vocació didàctica, i que poden constituir-se en instruments d'aprenentatge atractius."Cinescola
Cinescola
Cinescola
FICDH Festival
La segona edició del Festival Internacional de Cinema i Drets Humans (FICDH) es realitzarà des del 14 d'octubre fins el 24 d'octubre de 2004 a Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Santiago de Compostela i Vinarós simultá- niament. Aquest any el Festival estarà dedicat a la pobresa.FICDH
FICDH


Subscripció a la Llista.AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
EduCom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra
 
T2005
 
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600