Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial
PER UNA COMUNICACIÓ SOSTENIBLE - Ramon Breu -Editorial "A principis de juliol passat, el flamant director general de gestió d’Antena 3 deia textualment que un dels grans objectius de la cadena havia de ser "posar espectadors al servei dels anunciants". La frase és antològica i significativa, perquè explica clarament la idea que tenen del mitjà els alts directius dels grans canals de televisió. La qüestió és aquesta, davant els mitjans de comunicació què volem ser, consumidors en el sentit més brutal del terme o ciutadans actius i crítics que es senten interpel·lats per obres audiovisuals, que saben analitzar-les i gaudir-ne." Editorial

Dels plans d'estudi...
DELS PLANS D'ESTUDI A LA PRÀCTICA EDUCATIVA! - Ana Graviz - Dels plans d'estudi..."És notori en l'anàlisi del material el gran impacte de les TIC en l'àmbit escolar, tot i que es presenta com a poc important la interrelació de l'educació en aquest camp amb perspectives més àmplies que incloguin la pedagogia per als mitjans en general. En canvi s'evidencia una tendència a separar les TIC dels mitjans més tradicionals (cinema, televisió, ràdio, premsa, etc.) conferint les TIC un estatus més elevat en l'ensenyament." Dels plans d'estudi...

Els mitjans de comunicació ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, CONSTRUCTORS DE LA REALITAT - Mavi Dolç -"Els Els mitjans de comunicació...mitjans de comunicació no són ni volen ser ni han estat mai un mirall de la realitat. La realitat és una construcció. I en aquesta construcció del que és i del que no, del que hem de saber i del que no interessa, els mitjans de comunicació tenen i tindran més encara un paper destacat. No existeix allò que no sabem, allò que no necessitem ni allò que no té un discurs que ho formalitze. Perquè alguna cosa existisca hi ha d’haver la paraula, el concepte, el símbol, i la comprensió." Els mitjans de comunicació...

Fundació Trams... FUNDACIÓ TRAMS, UN CAMÍ A SEGUIR - Ramon Breu -Fundació Trams..."Tenim davant nostre un futur complex no només en l’àmbit sociopolític, sinó també en l’educatiu. Un futur ple d’interrogants degut a la mala transició, que l’escola està fent, entre la societat industrial del segle XX i la nova societat de la informació del segle XXI. La implantació de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) no s’està produint a l’escola de manera progressiva ni globalitzada.." Fundació Trams...
Pissarra
Pissarra
Mostra  Mostra
Grava el teu informatiu sota aquesta proposta la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna organitza la II Mostra d’Informatius Escolars per Televisió. Mostra
Mostra
La Bressola  Bressola
Des del web de l’Associació d’Amics de la Bressola podeu escoltar els nens i les nenes de la xarxa d'escoles catalanes La Bressola. La Bressola
La Bressola
Còmic  Còmic
Xerrades sobre l'univers de Tintin  a les biblioteques de Barcelona (els menjars, el viatge, el mar, expedients X, etc.). Còmic
Còmic


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


Aquest web ha estat dissenyat per una resolució de 800 X 600