Redacció AulaMčdiaRedacció AulaMčdia
Quč és AulaMčdia?
Edició Especial
Activitats 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
FOTO  EXPERIÈNCIES  2003
Editorial
EditorialLA FOTOGRAFIA UNA PART DE LA REALITAT-  "A través del monogràfic d'AulaMèdia -que teniu en pantalla- coneixereu mitjançant la fotografia les experiències educatives d'Educació en Comunicació. També cal puntualitzar que només són un recull d'algunes experiències de referència que s’estan realitzant en les aules de Primària i Secundària. Són, en definitiva, "una part de la realitat" que voldríem més àmplia." Editorial
Ei!! Mira-te-la
Ei!! Mira-te-laPREMSA - REVISTES COORDINADES DES DEL CRP DE SABADELL -"Cartells de promoció de la revista Ei!! Mira-te-la, número 16 del curs 2002-2003, elaborats per l'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior en Disseny i Producció Editorial de l'IES Agustí Serra de Sabadell." [Cartells] [Article]
Institut 13
RÀDIO - INSTITUT 13 (IES Lluís Companys) - "Crèdit Institut 13Variable de Llengua catalana per a alumnes de 2n d’ESO de l'IES Lluís Companys de Tordera. El programa "Institut 13" es realitza amb la col·laboració de l'emissora municipal Ràdio Tordera." [Fotos] [Article]

Rądio Drassanes
Rądio DrassanesRÀDIO - RÀDIO DRASSANES (CEIP Drassanes) - "Amb la ràdio del CEIP Drassanes pretenem obrir un espai de participació i comunicació, que els nens i nenes de l'escola s'expressin dins l'entorn del seu barri i que donin a conèixer les seves experiències." [Fotos] [Article]
El Cargol Noticiari El Cargol NoticiariTELEVISIÓ- EL CARGOL NOTICIARI - "El Cargol Noticiari és una eina que fem servir a l'Escola per ajudar als nens i nenes a comunicar-se millor. Que s'interessin pel que passa al seu entorn, arrelats al medi. El seu valor cal buscar-lo més en tot el procés que no pas en el resultat final.[Fotos] [Article]
Entra a la tele
Entra a la teleTELEVISIÓ - ENTRA A LA TELE - "Entra a la tele ha estat una nova proposta per acostar l'alumnat i el professorat, del tercer cicle de primària i de secundària, al llenguatge audiovisual i a la producció televisiva. Per fer-ho possible s'ha establert una línia de coordinació i de col·laboració entre el Centre de Recursos Pedagògics Sant Andreu, el Districte de Sant Andreu i la televisió local. [Fotos] [Article]
Adbusters
Tv turn offTELEVISIÓ - ADBUSTERS - El col·lectiu de publicistes crítics Adbusters posa en marxa cada any la setmana sense televisió amb el lema "TV turn off". El grup proposa desconnectar totes les televisions. [Cartells] [Web]
Pissarra
Pissarra
Rądios  Ràdio
La ràdio a l'escola. "La web per saber tot  i més sobre la ràdio i  l'escola Enllaç a les pàgines sobre radio i escola elaborades per en Roderic Villalba i Pitu Martínez. Una web per participar en un projecte interactiu de ràdio i escola." Rądios
Rądios
Mirades  Mirades
 Mirades documentals en diverses biblioteques de Barcelona. Les projeccions són de producció recent del nostre país sobre històries intenses i apassionants d'origen local i
 internacional.
Després de la projecció, tindrem l'oportunitat de debatre les obres amb els seus directors i altres especialistes del tema.
- Les tres Elsas (2001).
- Balseros (2002). 
- Francisco Sánchez.  Paco de Lucía (2002).
-Miguel në terren (sobre el terreny) (2003)  i
- Los niños de Rusia (2001). Mirades
Mirades


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


Aquest web ha estat dissenyat per una resolució de 800 X 600