AulaMèdia
   - Intro
   - Premsa
   - Ràdio
   - Televisió
   -Material
   - Revistes
   - Llibres
Educom
   - Primària
   - ESO
Aula
Enllaços
EDITORIAL - Hi ha una tercera via? AulaMèdia. AulaMèdia publica en aquesta edició de novembre dos articles d'opinió amb plantejaments antagònics, un de Salvador Cardús i l'altre de Joan-Carles Ortega. Dos articles, que, de ben segur, provocaran el debat. La pregunta, però, davant aquestes dues posicions -apocalíptiques i integrades- és: hi ha una tercera via? 

OPINIÓ - El gran malentès. Salvador Cardús i Ros. "Quan es diu que l'escola s'ha d'ocupar de l'alfabetització audiovisual, tot grinyola. D'una banda, perquè qui més necessita aquesta alfabetització solen ser els adults, però no els nois i noies que ja en coneixen i dominen el llenguatge. D'altra banda, perquè es veu d'una hora lluny que la intenció és alfabetitzar contra els mitjans audiovisuals." 

OPINIÓ - L'ètica a les aules i la indústria mediàtica de l'entreteniment Joan-Carles Ortega i Berenguer. "L'actual indústria mediàtica de l'entrete- niment infantil i adolescent destrueix cada dia, i per la vesprada, una part considerable i significativa de tots els esforços dels mestres i professors que quotidianament, i de matí, malden per formar ciutadans responsables, lliures, crítics, autònoms, participatius, solidaris, etc." 
PROJECTE EDUCOM -Marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació. Educació Infantil i Primària. Monserrat Moix. "Malgrat el reconeixement per part de l’Administració Educativa de la importància dels mitjans de comunicació, l’educació amb i en els mitjans té una presència poc destacada dins dels currículums que es desenvolupen a les aules."

PROJECTE EDUCOM - Una experiència innovadora a Secundària: Tallers de televisió de Clot RTV- Sant Martí. Vanessa Ros. "Un dels objectius era i és aconseguir la integració dels mitjans de comunicació en el cur rículum escolar d’una manera normalitzada. Hem de tenir en compte que els joves d’avui dia han crescut veient i escoltant televisió, mimetitzen accions que veuen, però no analitzen ni reflexionen sobre aquestes."

Subscripció gratuïta a AulaMèdia:

Pissarra
Fòrum 2004 Un del punts del projecte educatiu del Fòrum Barcelona 2004, tracta sobre Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies en l'àmbit educatiu.
  Televisió
Del 15 al 17 de novembre de 2001 tindrà lloc a Castres (prop de Toulouse) la Primera Universitat Europea de TV de Proximitat.
   TIEC
El II Congrés Europeu de Tecnologies de  la Informació en l’Educació i la Ciutadania Una visió crítica, es realitzarà a la Universitat de Barcelona del 26 al 28 de juny de 2002.
 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres