Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats d'AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial
L'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ I EL CURRÍCULUM OBLIGATORI - Ramon Breu  "PersonalmentEditorial, em provoquen un estupor extraordinari aquelles opinions frívoles, superficials, irreflexives, en ocasions; però també corporativistes i sectàries que desqualifiquen els canvis en el currículum escolar obligatori. "No podem posar en el currículum cada cosa nova que surti". "Pobres nens, ja no aguantarien més assignatures", acostumem a sentir. És curiós, perquè si els continguts escolars no tenen present "allò nou que surt", si no són permeables als canvis socials i tecnològics del nostre accelerat món, ¿són útils als ciutadans del segle XXI? ¿El currículum s'ha de dissenyar per donar eines, coneixements i principis als alumnes o per fer que els professors puguin seguir explicant allò que van aprendre fa trenta anys, en una altra realitat, i que tenen apuntat en manuals de tonalitat groguenca?" Editorial

Comunicació audiovisual i currículum
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I CURRÍCULUM -Comunicació audiovisual i currículum Agustí Corominas i Casals - "El consens de la importància de la comunicació audiovisual en l'educació dels nens i nenes ja fa temps que és pràcticament unànime, sembla que a l'escola li costi -i molt- entomar aquesta nova responsabilitat que és educar als nens i nenes en els codis en que la nostra societat es comunica i la pregunta sorgeix: si l'escola no prepara als infants en el domini i coneixement dels codis en que es mou la societat en que es trobaran,  per què serveix l'escola?" Comunicació audiovisual i currículum

Les eines ocultes de la producció... LES EINES OCULTES DE LA PRODUCCIÓ AMB INFANTS I ADOLESCENTS - Carme MayugoLes eines ocultes de la producció... -"Quan parlem d’introduir activitats i procediments de producció a les aules i també en espais d'educació no formal que protagonitzin infants i adolescents com a creadors, sovint se'ns ocorren tota una sèrie d'objectius gairebé ineludibles però no gosem submergir-nos en algunes qüestions de fons. És fàcil que, en el discurs, ens apareguin elements clau com ara l'ús de les noves tecnologies, el tractament de continguts associats als mèdia i la cultura popular per abordar-ne una lectura i una comprensió crítiques, i també la introducció de metodologies basades en dinàmiques de grup i el treball en equip (però massa sovint circumscrivint-nos i acomodant-nos als rols que ens vénen donats i també a les relacions de poder que se'n desprenen)." Les eines ocultes de la producció...

Educar en Comunicació: un pacte per la cultura EDUCAR EN COMUNICACIÓ: UN PACTE PER LA CULTURA - Educar en Comunicació: un pacte per la culturaIsidre Ramos - "La televisió, els mitjans audiovisuals i multimèdia han passat a ocupar un paper preeminent a la nostre vida. I pels nens i els adolescents de l'inici del segle XXI són tot un "mitjà" on es desenvolupen amb naturalitat i destresa davant les pantalles i els teclats. Els adults vivim un moment crucial. Els agents tradicionals de la socialització d'infants i joves estan canviant: la família, l'escola, la "societat" en sentit ampli, fins i tot els professionals i programadors dels mitjans comencem a quedar-nos "fora de joc". És per això que cal un pacte-reflexió entre tots, els nens també, per participar en una redefinició de la televisió, dels programes infantils i juvenils o, més aviat, dels continguts a tota la graella de programació." Educar en Comunicació: un pacte per la cultura
Pissarra
Pissarra
R.A.P. Publicitat Jutgen a París seixanta-dos activistes contra la publicitat acusats d'haver pintat tanques publicitàries del Metro de la ciutat. L'empresa pública de transports els demana una indemnització d'un milió d'euros. Els activistes pertanyen al grup Resistència a l'Agressió Publicitària  (RAP), que denuncia la mercantilització del món. A la web tenen una pàgina de suport als encausats [Vilaweb 10-3-04R.A.P.
R.A.P.
El CAC a l'escola  CAC
"El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca els premis El CAC a l'escola amb l'objectiu de donar a conèixer l'Oficina de Defensa de l'Audiència
(ODA) i, per extensió, el CAC, als centres educatius de Catalunya. La finalitat d'aquests premis és que el coneixement i l'ús de l'ODA serveixin de complement a l'Educació en Comunicació i, de manera específica, per fomentar, des de les escoles, la lectura crítica i creativa dels llenguatges audiovisuals."
Els premis es convoquen en dues categories:
per a centres educatius i per a professorat. El CAC a l'escola
El CAC a l'escola


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


Aquest web ha estat dissenyat per una resolució de 800 X 600