Redacció AulaMčdiaRedacció AulaMčdia
Quč és AulaMčdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial EDITORIAL - Per una Formació Global. Francesc-Josep Deó. "La formació del Editorialprofessorat és un dels aspectes més importants a l'hora d'implementar l'Educació en Comunicació (EC) en l'educació formal. No només en la formació inicial del professorat, sinó també en la formació permanent. Aquest va ser un dels temes que es van tractar a la Trobada d'Educació en Comunicació del gener passat."Editorial
PROJECTE EDUCOM - La ràdio à l'escola. Aplicacions didàctiques. Roderic Villalba. "La ràdio és, sens dubte, el mitjà de comunicació menys usat per part del sistema educatiu. I menys encara de manera sistemàtica. És per això que cal aprofitar les seves virtualitats educatives i integrar el treball radiofònic en les tasques escolars. La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. És per això que cada cop més escoles i instituts estudien el fenomen radiofònic sistemàticament."

PROJECTE EDUCOM - Projecte televisió: de casa a l'escola. Carme Ribes. Des de fa uns anys es manifesta, de forma cíclica, la preocupació de la societat per la possible influència que la televisió exerceix sobre la població infantil i juvenil. Sobre aquesta qüestió hi ha nombrosos treballs d'investigació i tot i que, de vegades, les conclusions són contradictòries, en tots ells s'hi constata l'afirmació següent: "La televisió provoca una gran fascinació en els espectadors joves i forma part de la seva realitat cultural."

EXPERIÈNCIA - Televisions municipals i orientació professional. Paulí Castelló. "Quan els educadors parlen de televisió, acostumen a fer-ho per posar el crit al cel, per clamar contra la desinformació, la manipulación o la violència. Poques vegades es contemplen les possibilitats educatives d'aquest mitjà, i això es deu, en gran part, a la impotència -assumida- de l'educador per incidir en la programació de les grans cadenes."

PROJECTE EDUCOM - Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Primària. Illes Balears. Cati Ginart i Margalida Mascaró. "La primera passa d'aquest treball pretén establir les línies que defineixen la situació actual dels mitjans de comunicació en el marc escolar de les diferents àrees. El curs 2001/2002 ha entrat en vigor el currículum propi a les etapes de l'Educació Infantil i Primària. El document introdueix propostes quant a l'ús dels mitjans de comunicació, però presenta també significatives mancances, ja que a les primeres edats se centra únicament i exclusiva en el tractament de la informació com a forma d'expressió d'experiències i com a instrument de relació interpersonal."
Pissarra
Pissarra
Trobada  Trobada d'Educació en Comunicació, el suplemement d'AulaMèdia sobre la Trobada, inclou els textos marc de discusió, articles d'opinió i els resums dels grups de treball: Infantil i Primària, Secundària, Formació del Professorat i el de Producció.Trobada
Trobada
Rądio   Ràdio L'alumnat del CEIP Sant Martí d'Arenys de Munt realitza el programa L'Informartí a la Ràdio Municipal d'Arenys. Els trobareu un divendres de cada quatre, de 16 a 17h, al 107 de la FM.Rądio
Rądio
OCC   OCC L'Observatori sobre la Cobertura informativa de Conflictes (OCC) organitza els dies 12 i 13 de març a la UAB les Jornades: "Els mitjans de comunicació i la protesta antiglobalització.OCC
OCC


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra