Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats d'AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Cinema a l'escola
CINEMA A L'ESCOLA - Cinema a l'escolaRamon Breu - "Iniciem a AulaMèdia una nova secció amb una clara vocació pràctica on el lector podrà  trobar propostes de reflexió i de treball sobre films que tenen com a valor afegit una clara vocació didàctica, i que poden constituir-se en instruments d'aprenentatge atractius. Es tractarà d'oferir uns materials que entenem poden ser interessants a classe per aprendre i gaudir del cinema de manera assossegada i serena. Formar espectadors és una de les tasques que semblen, a priori, fonamentals per part de l'escola, però el dia a dia ens demostra que aquestes activitats queden en segon terme massa sovint, ofegades per posicions i programacions massa conservadores i amb poca visió, no ja del futur, sinó de l'entorn que ens envolta." Cinema a l'escola

L'odissea de l'evolució
L'ODISSEA DE L'EVOLUCIÓ -L'odissea de l'evolució "L'astronauta es va parar, sorprès. Semblava impossible que a la Lluna s'hi pogués trobar una... escultura? -què era realment?- d'aquelles característiques. Qui l'havia col·locat aquí? Quan? El viatger de la Terra es va apropar i la va observar detingudament. Lluny d'allí, en un altre lloc d'una llunyana galàxia, es va començar a rebre el senyal. Aquell astronauta de la Terra havia arribat, finalment, davant del sentinella que una supercivilització havia instal·lat, milions d'anys abans, a manera d'avís de que l'ésser humà tenia ja la suficient intel·ligència com per sortir del seu món. Aquest és, més o menys, l'argument del relat "El sentinella de l'eternitat" (1951) d'Arthur C. Clarke, text que va servir de base, de punt de partida del film "2001: A Space Odyssey" (1968)." L'odissea de l'evolució

Robots, androides i replicats ROBOTS, ANDROIDES I REPLICATS -Robots, androides i replicats "Uns dels personatges més representatius de la ciència-ficció són els robots. Des de "Metròpolis" a "La guerra de les Galàxies", els robots són un element imprescindible en el cinema de ciència-ficció. Si parlem de literatura, la referència al mestre Isaac Asimov és obligada. Isaac Asimov va néixer a Petrovitxi, a la província russa de Smolensk, l'any 1920. Els seus pares, d'origen jueu, van emigrar als Estats Units amb tota la família l'any 1923 i es van instal·lar a Brooklyn." Robots, androides i replicats

Invasions no gaire subtils INVASIONS NO GAIRE SUBTILSInvasions no gaire subtils"La invasió de la Terra per éssers procedents de Mart o d'altres planetes és un dels temes més utilitzats per la literatura i el cinema de ciència-ficció. La por a aquestes invasions respon a una mena de moviment d'autodefensa d'un món en crisi, esquinçat per tensions internacionals o confós per un model de societat cada cop més inhumà. Aquests films, aquests relats tracten de ser d'evasió però reflecteixen, gairebé sempre, tensions i pors latents." Invasions no gaire subtils

...apunta la teva!
Pissarra
Pissarra
Maig de 2001  3 anys! AulaMèdia fa tres anys. El maig de 2001 sortia la primera edició de la revista AulaMèdia. Volem donar les gràcies a tothom que ha fet possible aquest projecte. Maig de 2002
- Maig de 2001
- Maig de 2002
- Maig de 2003
Maig de 2003
...apunta la teva! Catàleg
L'associació Mitjans-Xarxa d'Educadors i Comunicadors
està recollint experiències sobre Educació en Comunicació, de tots els nivells educatius, per fer un Catàleg d'experiències d'Educació en Comunicació. Podeu emplenar la fitxa aquí..apunta la teva!
..apunta la teva!
Presentació del Manifest...  Taula
Per presentar el Manifest per l'Educació en Comunicació
la Taula per l'Educació en Comunicació -plataforma que aglutina persones, associacions i sindicats- convoca dimecres 26 de maig a les 7 de la tarda un acte públic al Col·legi de PeriodistesPresentació del Manifest...
Presentació del Manifest...


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


                       Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600