Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Aturem la guerra
Nunca Máis
No al trasvassament
Editorial
TENIM DRET A SALVAR LA NOSTRA VERITAT. Anna Estrada - "Ja ho va advertir Neil Postman fa gairebé vint anys a Divertim-nos fins a morir: “No hi ha cap mitjà de comunicació excessivament perillós Editorialsi els usuaris entenen quins perills comporta”, quelcom que només es pot assolir si s'aposta en ferm per l’Educació en Comunicació. I, una vegada més, la cobertura mediàtica de la conjuntura internacional d'aquests darrers temps ha demostrat la necessitat –talment un dret– d'aquesta Educació en Comunicació." Editorial

Espectacles visuals
ESPECTACLES VISUALS. UNA PROPOSTA DIDÀCTICA DEL MUSEU DEL CINEMA - Espectacles visualsGemma Carbó Ribugent - "Fer conèixer el passat és provocar l'exercici d'obrir els ulls i descobrir que les societats comparteixen en el temps com en l'espai, interessos i il·lusions. Rés més universal que la voluntat de ser fascinats per històries i narracions orals, escrites, representades teatralment o amb imatges. Varien els continguts d'aquestes narracions en funció dels canvis culturals. Els espectadors i els narradors estableixen relacions diferents segons milloren els coneixements i les tecnologies: manipuladors d'ombres xineses, llanternistes ambulants o professionals, firaires i artistes, fotògrafs i dibuixants." Espectacles visuals

Les Ciències i la Televisió LES CIÈNCIES VAN A LA TELEVISIÓ, LA TELEVISIÓ FA CIÈNCIES - Les Ciències i la TelevisióMeritxell Iglesias - "Estudiem la natura si, els ecosistemes. Però de quina natura estem rodejats? Potser coneixem l'Amazonia perquè l’hem vista en un reportatge de vídeo, coneixem els núvols que veiem a l'hora del telenotícies a la secció del "Temps", coneixem els gens gràcies a l'ovella Dolly... D'on prové la majoria d'informació sobre la natura que després elaborem com a certa i real? No serà tot una gran mentida? Potser una mentida no, però no ens trobarem contemplant un teatre mediàtic sense saber-ho?" Les Ciències i la Televisió

Integració de matèries... INTEGRACIÓ DE MATÈRIES A PARTIR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ - Pablo Moro -  "En tot moment teníem molt clar que el que volíem era aconseguir la reflexió, l'anàlisi dels missatges, a més de la producció, per la Integració de matèries...qual cosa els alumnes han treballat en la preparació d'una campanya publicitària de l'institut, la realització de tres programes de ràdio (un de notícies en català, un debat en castellà i una entrevista en anglès), en la producció de dues revistes (la revista electrònica de l’institut, Contrastos, i la participació en el concurs "El país de los estudiantes") i, per últim, la realització d'un programa televisiu durant el crèdit de síntesi." Integració de matèries...

Comunicació i audiovisual... COMUNICACIÓ I AUDIOVISUAL A MAGISTERI - Noemí Santiveri - "Als estudis de Magisteris s'inclou la matèria de Comunicació, audiovisuals i educació a quasi totes les especialitats. La reforma dels ensenyaments introdueix el concepte de crèdit acadèmic que equival, aproximadament, a 10 hores de classe. Els crèdits associats a una assignatura són tots del mateix tipus: troncals, obligatoris, optatius Comunicació i audiovisual...o de lliure elecció. Comunicació, audiovisuals i educació està definida com a crèdit troncal, aquells que les directrius generals estableixen per a totes les universitats de l'Estat i condueixen a un mateix títol. Aporta tres crèdits dels 214 de la diplomatura i dels 134 dels troncals. Això implica tàcitament que encara estem allunyats dels objectius d'introduir les Noves Tecnologies dins dels estudis dels mestres." Comunicació i audiovisual...
Pissarra
Pissarra
Dos anys!  Dos anys! AulaMèdia fa dos anys! El maig de 2001sortia la primera edició de la revista AulaMèdia. Si voleu, aquí podeu llegir el primer númeroDos anys!
Dos anys!
Taula  Taula
La II Assemblea de la Taula per l'Educació en Comunicació, va acordar obrir la Taula a col·lectius, associacions i sindicats amb la intenció de convertir-se amb una plataforma per l'Educació en Comunicació. Taula
Taula
UNESCO  UNESCO La UNESCO ha publicat el Cd-Rom Youth Media Education, on es recullen articles sobre l'Educació en Comunicació, i les recomanacions del Seminari de Sevilla, de febrer de 2002, que podeu trobar aquí en catalàUNESCO
UNESCO
Espiral  Espiral
L'associació Espiral, Educació i Tecnologia organitza pel dissabte 21 de juny una jornada sobre "Les tecnologies de la informació i la comunicació a l’ensenyament secundari." Espiral
Espiral


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra