Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial EDITORIAL - Projecte EduCom, Projecte EduComprimera fase. AulaMèdia. "El Projecte EduCom ha arribat al final de la primera fase. En l'apartat EduCom d'aquest web podreu trobar els articles que fan referència a Catalunya. En els propers mesos hi inclourem els articles del País Valencià i de les Illes Balears. En aquesta primera fase es recullen 9 articles presentats en dos blocs, el primer ens parla del marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació i de les possibilitats d'integració en el currículum; i el segon bloc ens mostra què s'està fent en el camp d'Educació en Comunicació, recollint les experiències més innovadores sobre educació en premsa, en ràdio i en televisió".

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - La ràdio a Secundària. Josep M. Fernández i Carme Zaragoza. "L'Educació Secundària Obligatòria ha de contemplar l'Educació en Comunicació com una matèria bàsica i prioritària que ha d'incloure tant les noves tecnologies de la informació com els mitjans tradicionals i les altres formes de comunicació característiques de la nostra societat: cinema, fotografia, còmic, ràdio, etc. L'Educació en Comunicació ha de facilitar un coneixement global i progressiu de cada un dels mitjans i dels seus llenguatges sense deixar de banda cap forma comunicativa. L'Educació Obligatòria ja no ha de garantir només un aprenentatge eficaç de la lectoescriptura de textos escrits, sinó assegurar també la lectura i l'escriptura de tot tipus de textos o documents: icònics, audiovisuals, radiofònics, periodístics, telemàtics, etc."

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - Revistes del CRP de Sabadell. M. Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent. "Una de les funcions dels responsables dels Centres de Recursos Pedagògics és la de cercar estratègies per dinamitzar l’intercanvi d'informació i d'experiències entre el professorat de nivell no universitari per tal d'incentivar i potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent. Així, dintre d'aquest marc és on se situen les experiències de La Ceba, Ei!!Mira-te-la i la B-124, ja que s'aconsegueix un resultat de qualitat tant de contingut com de forma." 

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - Ona escolar: una altra forma divertida d'aprendre. Pau Serrano Magdaleno. "Tot i la constant incorporació de les noves tecnologies com a eina educativa, la comunitat educativa manté encara avui certs recels al seu ús. La necessitat de proporcionar a l'alumnat un estil d'ensenyament on siguen els vertaders protagonistes del procés educatiu ha obert la porta als recursos que ofereix la tecnologia."

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - El cinema a l'aula. Gerardo Bex. "L'arribada d'una càmera de vídeo a l'Institut, IES Joan Maria Thomàs, dins del Projecte Mercuri, permetia, a la fi, tenir el material mínim per poder ensenyar als alumnes les característiques dels mitjans audiovisuals. Abans de començar, s'havia de trobar un responsable, un voluntari que pogués donar l'assignatura."
Pissarra
Pissarra
  Espiral L'associació Espiral. Educació i Tecnologia organitza l'1 de juny, dissabte, una Jornada sobre "Materials Educatius Multimèdia" al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats.
  APC
La Association for Progressive Communications recull en el seu web el Premi Betinho de comunicacions, que aquest any s'ha atorgat al projecte de vídeo Veus de Dones, que dòna veu a les dones pobres de Nairobi (Kènia).
Projecte EduCom  Ràdio Drassanes torna a fer emissions. Amb la ràdio, el CEIP Drassanes pretén obrir un espai de participació i comunicació, en què els nens i les nenes de l'escola s'expressin dins l'entorn del seu barri.


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra