AulaMèdia
   - Intro
   - Premsa
   - Ràdio
   - Televisió
   -Material
   - Revistes
   - Llibres
Educom
   - Primària
   - ESO
Aula
Enllaços
EDITORIAL AulaMèdia, una nova revista per l'Educació en Comunicació. Amb AulaMèdia volem obrir un espai on tothom pugui ser al mateix temps emissor i receptor. 

PROPOSTA El vídeo, eina de comunicació pedagògica. Montserrat Pedreira.  El vídeo es comença a considerar com un mitjà obsolet, perquè els avenços en tecnologia digital es produeixen vertiginosament. Però el vídeo és un mitjà que pot resultar de gran utilitat per exposar les raons didàctiques de les escoles
ANÀLISI Eines per a l'anàlisi del discurs periodístic. Mavi Dolç
 L'anàlisi crítica del discurs és l'estudi de la reproducció del poder, de l'abús del poder i, doncs, de la dominació a través del discurs. Es tracta d'una anàlisi l'objectiu central de la qual és estudiar un problema social des d'una perspectiva multidisciplinar.

OPINIÓ ¿Noves tecnologies a l'escola? Joan Carles Tagua.
¿Per què l'escola, en un món tan culturitzat pels sistemes audiovisuals, no és encara capaç d'educar en la lectura i la creació de la imatge? ¿Per què aquesta "mandra" quan hem d'emprar la imatge en l'ensenyament de les diferents matèries?

NOTÍCIES Apropa’t al Senegal! Vanessa Ros. Tallers multiculturals de Ràdio i TV organitzats per l'Associació d'Amics de la Ràdio i la TV del Clot - Camp de l'Arpa i el col·lectiu Teleduca. Aquests tallers s'oferten a escoles de primària i instituts de secundària i s'han elaborat materials didàctics de suport.

Subscripció gratuïta a AulaMèdia:

Pissarra
  Nou portal L'Institut de la Comunicació (INCOM) ha posat en marxa un nou portal, el Portal de la Comunicació.
  Entrelínies
ha organitzat recentment les I Jornades sobre Educació, Comu- nicació i Solidari- tat.
  Mitjans ha publicat el llibre Educació i Tele-
visió Local.
 
 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres