Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial EDITORIAL -Editorial AulaMèdia: 50.000 visites i 2.800 subscriptors. Francesc-Josep Deó. Després d'11 edicions, aquesta n'és la 12na, AulaMèdia ha arribat a les 50.000 visites. Això vol dir una mitjana de 4.500 visites per número. Durant les darreres setmanes hem fet una enquesta per saber quin és el perfil de les 2.800 persones que estan subscrites a AulaMèdia. 
Experiència EXPERIÈNCIA - Precinema i cinema clàssic a l'ESO. Ramon Breu"McLuhan va dir que el cinema ens permet enrotllar el món real en un rodet per poder desplegar-lo després, com si es tractés d'una catifa màgica. Aquesta catifa màgica té unes possibilitats educatives de primer ordre per als nois i noies adolescents. A l'Escola Solc de Barcelona, portem set cursos duent a terme un conjunt d'activitats sobre l'educació cinematogràfica, que formen part del crèdit variable Introducció a l'Educació Audiovisual, ofert als alumnes de 1r curs de l'ESO." 
Projecte EduCom
PROJECTE EDUCOM - Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Secundària Obligatòria. Illes Balears. Cati Ginart i Margalida Mascaró. "El curs 2002/2003 s'implantarà el currículum d'ESO propi de les Illes Balears. El document conté significatives novetats en relació al tractament de l'educació en mitjans de comunicació respecte a la situació precedent. La nova normativa reforça la presència dels mitjans de comunicació (...), apostant fermament per aprofundir quant als àmbits de producció creativa i d'anàlisi crítica aplicada a diversos suports audiovisuals." 

Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - La ràdio a Secundària. Josep M. Fernández i Carme Zaragoza. "L'Educació Secundària Obligatòria ha de contemplar l'Educació en Comunicació com una matèria bàsica i prioritària que ha d'incloure tant les noves tecnologies de la informació com els mitjans tradicionals i les altres formes de comunicació característiques de la nostra societat: cinema, fotografia, còmic, ràdio, etc. L'Educació en Comunicació ha de facilitar un coneixement global i progressiu de cada un dels mitjans i dels seus llenguatges sense deixar de banda cap forma comunicativa. L'Educació Obligatòria ja no ha de garantir només un aprenentatge eficaç de la lectoescriptura de textos escrits, sinó assegurar també la lectura i l'escriptura de tot tipus de textos o documents: icònics, audiovisuals, radiofònics, periodístics, telemàtics, etc." 
Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - Revistes del CRP de Sabadell. M. Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent. "Una de les funcions dels responsables dels Centres de Recursos Pedagògics és la de cercar estratègies per dinamitzar l’intercanvi d'informació i d'experiències entre el professorat de nivell no universitari per tal d'incentivar i potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent. Així, dintre d'aquest marc és on se situen les experiències de La Ceba, Ei!!Mira-te-la i la B-124, ja que s'aconsegueix un resultat de qualitat tant de contingut com de forma." 
Pissarra
Pissarra
Projecte EduCom EduCom  AulaMèdia està preparant per als dies 24  i  25 d'octubre unes Jornades per presentar el Projecte EduCom La inscripció serà gratuïta. Si voleu més informació cliqueu aquí
Ràdio Sedeta R. Sedeta Radio Escola Sedeta està impulsada per l'AMPA de l'IES la Sedeta. "La seva acceptació per part de l'alumnat i l'interès dels pares, que han col·laborat intensament, han fet realitat un projecte realment destacable."
Ràdio Sedeta  Graffiti
Graffiti és un vídeo realitzat per l'alumnat de primer d'ESO de la Institució Montserrat. "Un esplèndid treball sobre el tema dels Graffitis. En forma de reportatge ,el vídeo planteja algunes qüestions sobre un tema força actual entre els adolescents." 


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra