Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial
LA URGÈNCIA DE L'ANÀLISI CRÍTICA - Ramon Breu -Editorial "En els darrers temps estem vivint un greu deteriorament de la qualitat dels grans canals de televisió, uns autèntics anys de plom de la televisió anomenada generalista, a l'hora que segueixen augmentant les hores que els ciutadans dediquen a veure la televisió. A determinats àmbits de Catalunya potser no ens adonem gaire en poder disposar de TV3 i del Canal 33, canals d'un nivell de qualitat i dignitat notable, però a d'altres àmbits o a d'altres zones de l'estat on els ciutadans fan servir la seva mitjana diària de veure televisió, és a dir entre 3h i 4h, a suportar determinats canals, la situació és depriment." Editorial

Incompetències bàsiques...
INCOMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EDUCACIÓ AUDIOVISUAL - Incompetències bàsiques...Daniel Aranda i Meritxell Esquirol - "Guillero Orozco afirma que la pràctica de l’educació mediàtica gira al voltant dues funcions principals que no són antagòniques, sinó complementàries. D’una banda, trobem la funció tecnològica: l’escola assumeix els nous canvis socials oferint un ensenyament/ aprenentatge instrumental. Com a conseqüència d’aquest posicionament, trobem assignatures referents a l‘ús de les càmeres de vídeo, petits muntatges audiovisuals, etc. Malgrat el seu caràcter tradicional, l’escola ha de potenciar cert populisme tecnològic si no vol perdre representativitat social per reforçar, així, la seva identitat com a referent cultural, en aquest cas, instrumental." Incompetències bàsiques...

Projecte Gabella... PROJECTE GABELLA I ELS MITJANS: REFLEXIÓ SOBRE LA Projecte Gabella...PRÀCTICA - Rita Armejach - "El projecte Gabella es una experiència de modificació curricular per a nois i noies de 4rt d’ESO que es basa en el treball per projectes dins i fora de l’IES. Els projectes inclouen les competències bàsiques com mitjà per aconseguir el fi que pretén el projecte. L’objectiu dels projectes es potenciar les capacitats de cada individu i donar la imatge d’èxit a aquests nois i noies de Secundària que han passat per totes les mesures d’atenció a la diversitat i malgrat tot es senten fracassats. Aquest fracàs els porta al rebuig i a la distorsió." Projecte Gabella...

Canal Comunica CANAL COMUNICA - Ma José Pedragosa - "Canal Comunica (CC) Canal Comunicaés un projecte interactiu sense afany de lucre amb la missió d’educar en comunicació als nens i joves de 6 a 18 anys despertant el seu sentit crític enfront de l'excessiu i poc filtrat volum de continguts mediàtics; i alhora pretén crear canals de diàleg entre el món escolar i familiar amb el sector de la comunicació, per tal d’apropar postures i provocar així una reflexió autocrítica per part d'aquest últim. A través de Canal Comunica volem oferir un ventall d’accions per desenvolupar a l’escola o l’àmbit familiar i que giraran al voltant de tres eixos concrets: Comunicació comercial, Comunicació en mitjans i Comunicació de ficció." Canal Comunica
Pissarra
Pissarra
TROBADA 2004  T 2004
AulaMèdia organitza el 29 i el 30 de gener la Trobada 2004 d'Educació en Comunicació.
En aquest encontre el debat se centrarà en l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i la producció escolar de missatges mediàtics, com una forma de aproximar-se, conèixer i desmitificar els mitjans. Amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de CatalunyaTROBADA 2004
TROBADA 2004
MacBride  MacBride "L'InCom-UAB i la seva Càtedra Unesco de Comunicació inicien un programa d'estudi, reflexió i debat sobre les polítiques de comunicació i les seves funcions en la societat democràtica, recuperant el cabal d'idees i de voluntats que va representar fa 25 anys l'Informe MacBride." MacBride
MacBride


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


Aquest web ha estat dissenyat per una resolució de 800 X 600