Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial Un debat necessariEDITORIAL - Un debat necessari. Francesc-Josep Deó. "Fa cinc anys, el 26 de gener de 1997, es convocava la "Primera trobada d'educadors i comunicadors" a la Casa Elizalde de Barcelona. En aquella assemblea ens vam trobar una cinquantena de persones disposades a posar en marxa un "espai de reflexió i debat", un col·lectiu "d'intervenció mediàtica i social", una Xarxa d'Educadors i Comunicadors que ens permetés intercanviar experiències. Aquestes idees es concretaven uns mesos més tard en la constitució de les associacions Mitjans, EntrelíniesEncontreEditorial
DEBAT - Educar en comunicació: la televisió. Lidia Daza. "Durant segles, tant la institució escolar com la familiar han conformat els principals agents educadors dels més petits. Mitjançant aquestes, nens i nenes han adquirit els valors i actituds necessaris per construir la seva pròpia concepció del món. Però durant les dues últimes dècades, a aquestes s'ha afegit un nou actor: la televisió."
PROJECTE EDUCOM - La televisió escolar. Possibilitats didàctiques. Carme Mayugo. "La introducció de la TV local a Secundària planteja enormes possibilitats de desenvolupament de programes, projectes i activitats didàctiques. El repte, però, és introduir-la no només com un objecte d'anàlisi crítica de continguts, sinó també com una eina d'escriptura audiovisual. Aquest plantejament implica introduir els alumnes en l'aprenentatge de la producció audiovisual."

EXPERIÈNCIA - Publicitat i televisió. Una proposta didàctica. Ramon Breu. "Des de fa temps tenim l'absoluta certesa que conèixer els mecanismes de funcionament de la publicitat, el seu llenguatge, les seves intencions, la manera com actua sobre nosaltres és avui, en l'àmbit de l'ensenyament, una necessitat imperiosa. Mentre els intel·lectuals orgànics de la darrera reforma educativa o de les reformes que vindran no entenguin que l'educació àudiovisual ha de tenir un caràcter obligatori a l'escola, tot apartant continguts avui inservibles, hem cregut pertinent treballar." 
PROJECTE EDUCOM - Llegir i fer premsa a l'escola. Els nens i les nenes com a lectors crítics i creadors d'informacions. Marta Rizo García i Catalina Gayà Morlà. "Una lectura crítica de la premsa implica la participació activa i compromesa dels mestres. Han de ser ells els qui facin comprensible la tasca de la premsa com a constructora d'altres mons. Des de l'escola, es pot treballar directament amb els diaris o revistes, de qualsevol àmbit geogràfic." 
Pissarra
Pissarra
Trobada Trobada
AulaMèdia, Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors i Teleduca convocan la Trobada d'Educació en Comunicació, que es realitzarà dissabte 26 de gener de 2002 a Barcelona. Trobada
Trobada
Fòrum  Fòrum
L'Ajuntament de Barcelona i la Diputació han organitzat el Fòrum. L'escola i la ciutat, del 10 al 12 d'abril a les Drassanes de Barcelona."Fòrum
Fòrum
Fem de periodistes!  Fem de periodistes! és un material  interdiciplinar, elaborat per Núria Alberdi, per treballar la llengua catalana a les Unitats d'Adaptació Curricular (UAC)Fem de periodistes!
Fem de periodistes!


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra