Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats d'AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial
 UN DOCUMENT DE REFERÈNCIA - EditorialFrancesc-Josep Deó - "El dimarts 20 de gener passat es presentava el "Llibre Blanc: L'educació en l'entorn audiovisual" elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Sens dubte, aquest serà o hauria de ser, un document de referència tant per els directius de les televisions i empreses publicitàries, com per l'administració educativa, però sobre tot per la societat civil que pot fer del Llibre Blanc "una eina" per treballar la democratització dels mitjans audiovisuals i per la implementació d'una Educació en Comunicació global.Editorial

Educació en Comunicació i escola
EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ I ESCOLA -Educació en Comunicació i escola Ramon Breu - "En els centres que malgrat les inèrcies, la burocràcia o les imposicions de les lleis educatives que ens van caient a sobre, es produeixen experiències o programacions estructurades d’Educació en Comunicació, es donen unes circumstàncies gairebé màgiques que consisteixen que, d’una banda, l’atenció i l’interès dels alumnes pugen de manera considerable, i de l’altra, la professora o el professor responsable de les activitats percep que a l’aula es treballen i s’analitzen uns temes que, excepcionalment, connecten amb allò que pensen i comenten els alumnes." Educació en Comunicació i escola

La producció escolar LA PRODUCCIÓ ESCOLAR - Carme Canet i Capeta -La producció escolar"Ja fa temps que anem donant voltes al com, al perquè, el quan, el amb qui hem de fer Educació en Comunicació. Fa uns dies, en la tertúlia del vespre de Catalunya Ràdio, parlaven de la programació televisiva per a infants. I tot i no haver escoltat tota la tertúlia me n’adonava que sempre es partia del fet que "a casa els nens tenien una tele", per tant qui emet la programació en té una responsabilitat (lògic) i qui li deixa veure una altra (lògic, també). Nomenaven l’escola, sí. Però nomenaven molt més el fet de si veiem la tele, més o molt més, si ens agrada el que hi fan, si és o no és adequat. Per mi el problema és la "domesticitat" de l’aparell de tele." La producció escolar

La paraula. Aliment o tòxic? LA PARAULA. ALIMENT O TÒXIC?La paraula. Aliment o tòxic? - Àngels Vives Belmonte - "Hi ha paraules que s’usen d’una manera completament tòxica. La idea de intoxicació informativa és prou eloqüent. Creen contaminació i contagi de por, pànic i sabem que és un arma completament coneguda per la dreta. La manipulació de la paraula és la seva arma favorita i per tant el control dels mitjans de comunicació. La distorsió, deformació, magnificació, ocultació, perversió en fi de la paraula per tal de promoure estats mentals que exploten la vulnerabilitat humana (la por a la privació, al atac, a la sexualitat...). Aquesta de la que els parlava al principi de la comunicació en relació a la vida emocional del grup. Aquest és un punt important respecte a elements qualitatius del que ingerim." La paraula. Aliment o tòxic?
Pissarra
Pissarra
Trobada 2004
TROBADA 2004
Europa Press  Educadors i professionals de la comunicació defensen la introducció de l'anàlisi crítica dels mitjans a l'escola. [Europa Press 28-1.2004Europa Press

Avui  Periodistes i professors volen activar l'anàlisi dels mitjans entre escolars.
La Trobada 2004 demana la creació "urgent" de comissions de control per implantar el llibre blanc. [Avui 29-1-2004Avui

El Punt  Unes jornades debaten el paper de les escoles i els mitjans de comunicació. [El Punt 29-1-2004El Punt

Avui  La trobada d'AulaMèdia insta les TVs a oferir programes fets a l'escola.
Es reclama als comunicadors que assumeixin la seva responsabilitat social en la formació dels infants. [Avui 30-1-2004Avui

Manifest  Manifest
Si voleu adherir- vos al "Manifest per l'Educació en Comunicació" ho podeu fer aquí on trobareu el text complert. Manifest
Manifest


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra


Aquest web ha estat dissenyat per una resolució de 800 X 600