Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
TROBADA 2003
Activitats 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial TROBADA 2003El futur de l'Educació en Comunicació - Aquesta edició especial d'AulaMèdia està dedicada a la TROBADA 2003 que es realitzarà entre els dies 12 i 15 de febrer. Volem que aquesta Trobada sigui un fòrum d’intercanvi d'idees, propostes i experiències. La mostra, els tallers i els seminaris que s'hi desenvoluparan seran un bon espai per conèixer experiències i aprofundir en el debat sobre l'Educació en Comunicació. Editorial [programa] [inscripció] [tríptic
Anàlisi crítica del discurs Anàlisi crítica del discursTALLERS I SEMINARIS - Anàlisi crítica del discurs. Mavi Dolç és professora de la Facultat de Ciències de la  Comunicació de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) i codirectora de l'Observatori sobre la Cobertura Informativa de Conflictes (OCC). També és membre d'AulaMèdia. "Els mitjans de comunicació es constitueixen en els propagadors dels arguments del discurs construït per les elits polítiques, econòmiques, intel·lectuals. I l’escola, com a institució propagadora del sentit comú, forma els ciutadans sense donar les eines que el descodifiquen, sense posicionar-se ni desvetllar-ne les contradiccions." Anàlisi crítica del discurs
Aprofitament d'Internet a l'aula TALLERS I SEMINARIS - Aprofitament d'Internet a l'aula. Bea Marin és professora de Secundària i membre de l'associació Espiral. EducacióAprofitament d'Internet a l'aula i Tecnologia.També forma part del grup de treball DIM. Didàctica i Multimèdia. "Presentarem pas a pas la creació d'un taller d’escriptura i comunicació de gran dinamisme. Trobareu un portal instal·lat on podeu fer pràctiques amb Actilingua.Aprofitament d'Internet a l'aula
Anàlisi retòrica de la publicitat TALLERS I SEMINARIS - Anàlisi retòrica de la publicitat. Anàlisi retòrica de la publicitatElvira Teruel és professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Autora del llibre Retòrica, informació i metàfora. Anàlisi aplicada als mitjans de comunicació de massa, editat per: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I i Universitat de València. Bellaterra 1998. "El model teòric serà exposat només com a marc de referència per a l’anàlisi dels textos publicitaris. Seria interessant que els participants al taller portessin anuncis per analitzar." Anàlisi retòrica de la publicitat
La televisió a l'aula TALLERS I SEMINARIS - La televisió a l'aula. Joan Ferrés és professor La televisió a l'auladel Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Autor -entre altres treballs- del llibre Educar en una cultura del espectáculo editat per: Paidòs. Barcelona 2000. "L’experiència del consum d’imatges no es pot entendre sense el pes determinant de l’emotivitat i de l’inconscient. Educar en l’audiovisual no pot consistir a posar racionalitat on hi havia emotivitat. En altres paraules, no pot consistir a substituir les emocions per la raó. Hauria de consistir a tendir ponts: entre la ment emocional i la racional, entre la consciència i l’inconscient." La televisió a l'aula
Pissarra
Pissarra
Programa  Mostra
La Trobada 2003 recull els dies 13 i 14 una Mostra d'experiències. Ara us invitem a visitar dues de les experiències que es presentaran: Ràdio Drassanes i Entra a la telePrograma
Programa
Ràdio Drassanes  Ràdio
"Amb la ràdio del CEIP Drassanes pretenem obrir un espai de participació i comunicació, que els nens i nenes de l'escola s'expressin dins l'entorn del seu barri i que donin a conèixer les seves experiències."
Ràdio Drassanes informaRàdio Drassanes
Ràdio Drassanes
Entra a la tele  Televisió
"Entra a la tele és una proposta per acostar l'alumnat i el professorat, del tercer cicle de primària i de secundària,
al llenguatge audiovisual i a la producció televisiva." Entra a la tele
Entra a la tele


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra