Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Què és AulaMèdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial EditorialEDITORIAL -Una Àrea d'Educació en Comunicació? Francesc-Josep Deó. "En els darrers anys l'administració educativa ha dotat d'equipament tecnològic els centres docents. Així els ordinadors, les connexions a internet o les antenes parabòliques -totalment infrautilitzades en els instituts- han entrat en les aules. Queda pendent però, la introducció de tecnologia per a la producció de mitjans sobretot càmeres de vídeo, però també l'equipament de ràdio i d'àudio en general, etc."Editorial
EXPERIÈNCIA - Televisions municipals i orientació professional. Paulí Castelló. "Quan els educadors parlen de televisió, acostumen a fer-ho per posar el crit al cel, per clamar contra la desinformació, la manipulación o la violència. Poques vegades es contemplen les possibilitats educatives d'aquest mitjà, i això es deu, en gran part, a la impotència -assumida- de l'educador per incidir en la programació de les grans cadenes."

PROJECTE EDUCOM - Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Primària. Illes Balears. Cati Ginart i Margalida Mascaró. "La primera passa d'aquest treball pretén establir les línies que defineixen la situació actual dels mitjans de comunicació en el marc escolar de les diferents àrees. El curs 2001/2002 ha entrat en vigor el currículum propi a les etapes de l'Educació Infantil i Primària. El document introdueix propostes quant a l'ús dels mitjans de comunicació, però presenta també significatives mancances, ja que a les primeres edats se centra únicament i exclusiva en el tractament de la informació com a forma d'expressió d'experiències i com a instrument de relació interpersonal. Aquest propòsit es troba molt allunyat d'una vivència entesa com a vehicle de comunicació de masses, perquè es limita a abastar el fenomen d'aquest acte des d"una vessant primària."
DEBAT - Educar en comunicació: la televisió. Lidia Daza. "Durant segles, tant la institució escolar com la familiar han conformat els principals agents educadors dels més petits. Mitjançant aquestes, nens i nenes han adquirit els valors i actituds necessaris per construir la seva pròpia concepció del món. Però durant les dues últimes dècades, a aquestes s'ha afegit un nou actor: la televisió."
PROJECTE EDUCOM - La televisió escolar. Possibilitats didàctiques. Carme Mayugo. "La introducció de la TV local a Secundària planteja enormes possibilitats de desenvolupament de programes, projectes i activitats didàctiques. El repte, però, és introduir-la no només com un objecte d'anàlisi crítica de continguts, sinó també com una eina d'escriptura audiovisual. Aquest plantejament implica introduir els alumnes en l'aprenentatge de la producció audiovisual."
Pissarra
Pissarra
  Ràdio
La ràdio a l'escola és una pàgina imprescindible "per saber tot i més sobre la ràdio i l'escola": història i teoria de la ràdio, producció radiofònica, didàctica de la ràdio, la ràdio digital, etc.
  Cinema
El llenguatge cinematogràfic és un web que ens explica amb nombrosos exemples diferents aspectes del llenguatge audio- visual com són: l'espai, el temps, el moviment, el ritme, etc.
  Anàlisi
El número 27 de la revista Anàlisi, publicada pel Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB inclou un monogràfic sobre Imatge i coneixement.


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra