AulaMèdia
   - Intro
   - Premsa
   - Ràdio
   - Televisió
   -Material
   - Revistes
   - Llibres
Educom
   - Primària
   - ESO
Aula
Enllaços
EDITORIAL - Senten... però no escolten. Quan parlem de la necessitat de l'educació en televisió, alguns sectors del professorat s'apressen a dir que això no és feina seva, els pares aparquen els fills davant del televisor i els directius de les televisions públiques senten... però no escolten. 

EXPERIÈNCIA - Publicitat i televisió. Una proposta didàctica. Ramon Breu. "Des de fa temps tenim l’absoluta certesa que conèixer els mecanismes de funcionament de la publicitat, el seu llenguatge, les seves intencions, la manera com actua sobre nosaltres és avui, en l’àmbit de l’ensenyament, una necessitat imperiosa. Mentre els intel·lectuals orgànics de la darrera reforma educativa o de les reformes que vindran no entenguin que l’educació àudiovisual ha de tenir un caràcter obligatori a l’escola, tot apartant continguts avui inservibles, hem cregut pertinent treballar." 

PROJECTE EDUCOM - Llegir i fer premsa a l'escola. Els nens i les nenes com a lectors crítics i creadors d’informacions. Marta Rizo García i Catalina Gayà Morlà. "Una lectura crítica de la premsa implica la participació activa i compromesa dels mestres. Han de ser ells els qui facin comprensible la tasca de la premsa com a constructora d’altres mons. Des de l’escola, es pot treballar directament amb els diaris o revistes –de qualsevol àmbit geogràfic- i intentar veure tots els conceptes exposats anteriorment." 

OPINIÓ - El gran malentès. Salvador Cardús i Ros. "Quan es diu que l'escola s'ha d'ocupar de l'alfabetització audiovisual, tot grinyola. D'una banda, perquè qui més necessita aquesta alfabetització solen ser els adults, però no els nois i noies que ja en coneixen i dominen el llenguatge. D'altra banda, perquè es veu d'una hora lluny que la intenció és alfabetitzar contra els mitjans audiovisuals." 

OPINIÓ - L'ètica a les aules i la indústria mediàtica de l'entreteniment Joan-Carles Ortega i Berenguer. "L'actual indústria mediàtica de l'entrete- niment infantil i adolescent destrueix cada dia, i per la vesprada, una part considerable i significativa de tots els esforços dels mestres i professors que quotidianament, i de matí, malden per formar ciutadans responsables, lliures, crítics, autònoms, participatius, solidaris, etc." 

Subscripció gratuïta a AulaMèdia:

Pissarra
  Fem de periodistes!
és un material interdiciplinar, elaborat per Núria Alberdi, per treballar la llengua catalana a les Unitats d'Adaptació Cu- rricular (UAC). 
  Xerrades
El "Servei de For- mació", que ha posat en marxa AulaMèdia, ofereix als cen- tres docents i a les AMPAs, xe- rrades sobre la televisió. 
   TIEC
El II Congrés Europeu de Tec- nologies de  la Informació en l’Educació i la Ciutadania. Una visió crítica, es realitzarà a la Universitat de Barcelona del 26 al 28 de juny de 2002. 
 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres