Redacciˇ AulaMŔdiaRedacciˇ AulaMŔdia
QuŔ Ús AulaMŔdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial EDITORIAL - Educació local, educació global. Francesc-Josep EditorialDeó. "Moltes vegades des dels centres docents es vol posar en marxa algun treball de producció audiovisual, però ensopeguen amb una manca d'equipament (càmeres, taules d'edició, micros, etc.) Una possibilitat per solventar aquestes deficiències és obrir una línia de col·laboració amb els mitjans audiovisuals d'àmbit local. Això permet l'alumnat entrar en contacte directe amb un mitjà de comunicació, que a més a més és molt pròxim a la realitat del centre, permet el coneixement tecnològic i expressiu del mitjà a través de la producció de petits programes. Al mateix temps, els aproxima al coneixement global de com es construeix el discurs informatiu."Editorial

PROJECTE EDUCOM - Ona escolar: una altra forma divertida d'aprendre. Pau Serrano Magdaleno. "Tot i la constant incorporació de les noves tecnologies com a eina educativa, la comunitat educativa manté encara avui certs recels al seu ús. La necessitat de proporcionar a l'alumnat un estil d'ensenyament on siguen els vertaders protagonistes del procés educatiu ha obert la porta als recursos que ofereix la tecnologia."

PROJECTE EDUCOM - El cinema a l'aula. Gerardo Bex. "L'arribada d'una càmera de vídeo a l'Institut, IES Joan Maria Thomàs, dins del Projecte Mercuri, permetia, a la fi, tenir el material mínim per poder ensenyar als alumnes les característiques dels mitjans audiovisuals. Abans de començar, s'havia de trobar un responsable, un voluntari que pogués donar l'assignatura."

PROJECTE EDUCOM - La ràdio à l'escola. Aplicacions didàctiques. Roderic Villalba. "La ràdio és, sens dubte, el mitjà de comunicació menys usat per part del sistema educatiu. I menys encara de manera sistemàtica. És per això que cal aprofitar les seves virtualitats educatives i integrar el treball radiofònic en les tasques escolars. La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. És per això que cada cop més escoles i instituts estudien el fenomen radiofònic sistemàticament."

PROJECTE EDUCOM - Projecte televisió: de casa a l'escola. Carme Ribes. Des de fa uns anys es manifesta, de forma cíclica, la preocupació de la societat per la possible influència que la televisió exerceix sobre la població infantil i juvenil. Sobre aquesta qüestió hi ha nombrosos treballs d'investigació i tot i que, de vegades, les conclusions són contradictòries, en tots ells s'hi constata l'afirmació següent: "La televisió provoca una gran fascinació en els espectadors joves i forma part de la seva realitat cultural."
Pissarra
Pissarra
RÓdio Ràdio Drassanes torna a fer emissions. Amb la ràdio, el CEIP Drassanes pretén obrir un espai de participació i comunicació, en què els nens i les nenes de l'escola s'expressin dins l'entorn del seu barri.RÓdio
RÓdio
F˛rum  Fòrum
El Fòrum de persones usuàries de l'audiovisual té com a objectiu "ser un marc de referència per intercanviar coneixements i idees, i donar resposta a les demandes de la societat civil." F˛rum
F˛rum
AdbustersAdbusters Un any més, el col·lectiu de publicistes crítics Adbusters posa en marxa la setmana sense televisió amb el lema "TV turn off". El grup proposa, entre el 22 i el 28 d'abril, desconnectar la televisió.Adbusters
Cartells 2002
Adbusters


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra