Portada d'AulaMèdiaPortada d'AulaMèdia
TROBADA 2002
Aliança entre comunicadors i educadors
Trobada 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Web SPC  Des del Sindicat de Peridistes de Catalunya a Televisió de Catalunya saludem la celebració d'aquesta jornada, tot i lamentar no haver pogut assistir-hi. Ens sembla fonamental, però, teixir una aliança entre comunicadors i educadors en el pla individual i en el pla institucional. La televisió pública catalana no ha fet gaires esforços per col·laborar amb el sistema educatiu del nostre país.
  El Consell Asessor de la CCRTV, del qual formem part, ha assenyalat en dos informes quines són les mancances de la programació infantil de TV3 i el 33. Actualment ens trobem en una fase de millora en molts camps dins de la televisió, però un canvi d'actitud dels programadors en un tema com aquest és un canvi cultural que costarà portar a terme.
  Pensem que la peça clau per aquest canvi tan necessari és una nova Llei de la Corporació que deixi molt més clara la seva funció de servei públic i doni participació a entitats com Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors en un nou consell assessor que orienti i vigili el compliment d'aquest servei públic. Aquesta Web Que no la segrestin!nova Llei no s'aprovarà aquesta legislatura, ja que CiU ho ha descartat en veure que les seves posicions -gens coincidents amb aquest plantejament- no tenien el suport dels grups d'esquerra.
  Per tant, serà en la pròxima legislatura del Parlament de Catalunya que es podrà -potser- revisar la Llei. Fins llavors, un convidem a visitar la nostra pàgina web: www.quenolasegrestin.com, que volem convertir en l'eix de la construcció d'una aliança estratègica amb els sectors socials que treballen per una televisió pública al servei dels ciutadans.

Gil Toll
Delegat sindical SPC a TVC
_______________________________
Informe:
La programació infantil a Televisió de Catalunya Consell Assessor de la CCRTV. Juliol de 2001