Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003
Tallers i Seminaris
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Anàlisi retòrica de la publicitat

La retòrica:
· Què és la retòrica. 
· Retòrica vs. retòrica.
· L’art de la persuasió.
· Persuasió i manipulació.
· La persuasió en la publicitat.

La tècnica retòrica:
· Les fases d’elaboració del discurs oratori:
· Inventio: trobar la manera de persuadir. Mecanismes lògics i mecanismes psicològics. 
· Dispositio: la construcció del discurs, la disposició dels arguments, l’ordre de les parts. 
· Elocutio: elecció i composició de les paraules i de l’estil. Remarques dels elements que caracteritzen la llengua del text.
· Memoria i actio: la posada en escena.

Retòrica i publicitat:
· La retòrica com a model per a l’anàlisi del discurs mediàtic i de la publicitat.
· Emissor (autor, actor, narrador) i target (públic objectiu).
· Ideologia i construcció de la realitat en el discurs publicitari:  Premisses i arguments dominants ((lògics i emotius, verbals i no verbals) en relació amb els valors, les actituds, les normes i les creences que regeixen la nostra societat.
· Implícits i supòsits ontològics subjacents del discurs de la publicitat. El mapa del model de món que vehiculen els anuncis.
· Estructura i disposició textual dels arguments en el discurs pubiicitari. Diferències retòriques entre la difusió a la premsa i a la televisió. 
· L’estil: Valoració i interpretació de les paraules i de les imatges triades. Tòpics i estereotips.
· Elements de la posada en escena del discurs publicitari.

Anàlisi de casos:
- El model teòric serà exposat només com a marc de referència per a l’anàlisi dels textos publicitaris.

Seria interessant que els participants al taller portessin anuncis per analitzar.

  Elvira Teruel
és professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
És autora del llibre Retòrica, informació i metàfora. Anàlisi aplicada als mitjans de massa. Editat per: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I i Universitat de València. Bellaterra 1998.