Jornades ETC
Programa
Accés
Documentació
Inscripció

Jornades d'Educació en Comunicació
Barcelona, 20, 21 i 22 de gener de 2010
Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial
Comte d'Urgell, 187. Barcelona

Les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema, volen reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català del segle XXI, concretament en el camp de la televisió i el cinema.

L’Educació en Comunicació Audiovisual és un element clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges audiovisuals, per desmitificar els mitjans i accedir a les eines necessàries per la producció i la creació audiovisual. Una alfabetització mediàtica necessària per generar una mirada crítica de la ciutadania envers les pantalles i els seus missatges, per convertir-nos en actors socials i deixar de ser subjectes passius.

Les Jornades ETC 2010 volen considerar aquests i d’altres aspectes de l’Educació en Comunicació, però al mateix temps, des d’AulaMèdia, volem oferir als educadors i a les educadores materials didàctics per concretar aquesta reflexió en l’àmbit audiovisual i implementar l’educació de la televisió i el cinema a l’aula.
 

Jornades ETC 2009 · Educació, Televisió i Cinema


Educació en Comunicació
Amb el suport de:
Amb la col·laboració de:

·
Jornades ETC
Programa
Accés
Documentació
Inscripció
·