AulaMèdia Índex AulaMèdiaAulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
 
ESPECIAL  JORNADES  ETC
 
editorial Màxima audiència per a l'Educació en Comunicació AulaMèdia – Els assistents a les Jornades ETC · Educació, Televisió i Cinema van omplir la sala d'actes de l'edifici "El Vagó" del recinte de l'Escola Industrial de Barcelona, en un ambient càlid, van seguir amb gran interès les diferents projeccions, taules rodones, mostra d'experiències i presentació de materials didàctics sobre l'educació mediàtica. També en el marc de les Jornades ETC, AulaMèdia va presentar la campanya Per una mirada crítica: Educació en Comunicació que es desenvoluparà durant tot l'any 2009.editorial

   
Educació mediàtica. Una mirada crítica Francesc-Josep Deó“El Parlament Europeu proposa introduir una assignatura d'educació mediàtica a les escoles europees”, després de tants anys treballant en aquest sentit, realment fa il·lusió llegir notícies com aquesta. Quan vaig llegir la notícia, vaig pensar en les desenes de converses, potser centenars, escoltades en assembles i en diferents reunions de professorat... on hi havia por de demanar una àrea pròpia per l'educació mediàtica. Vaig pensar en tots aquells "companys" que, malgrat que volien renovar la pedagogia, deien que demanar una assignatura per Educació en Comunicació era "enrrocar-se".
 
   
Serem més competents en Educació en Comunicació amb la LOE?Alba AmbròsEn diverses ocasions ja s'ha exposat, argumentat i debatut l'escassa presència de l'Educació en Comunicació (EC) als programes escolars en l'antiga LOGSE, així com les dificultats curriculars per a la seva implantació i treball. Davant d'aquest nou escenari no podem deixar de preguntar-nos: què vol dir treballar per competències? Serem més competents en Educació en Comunicació amb la LOE?.

   
Kant i l'Educació en Comunicació Ramon Breu – ¿Per què les nostres institucions miren cap a una altre cantó davant la Llei de l’Audiovisual que disposa que els mitjans han d’alfabetitzar en comunicació o davant la declaració del Parlament Europeu quan proposa una assignatura sobre educació mediàtica a l'escola obligatòria? En ocasions, aquestes institucions ens diuen que ens preguem les coses amb més filosofia. Potser sí que les respostes les hem d’anar a trobar en la filosofia. AulaMèdia ho hem fet i hem girat la mirada cap a un filòsof del Segle de les Llums. (Ens calen moltes llums per aquesta qüestió, pensem).


   
DVD Els informatius de televisió AulaMèdia i la productora Objectiu Comunicació presenten el segon DVD de la col·lecció "Darrere la pantalla", dedicat als informatius de televisió. Els ciutadans i ciutadanes tenim la necessitat i el dret d'informar-nos. En funció de la manera com s'organitzi, com es desplegui, com s'expliqui la informació s'hi donarà una visió a una altra del nostre món. Per conèixer com es fan els informatius de televisió i aplicar-hi una mirada crítica hem comptat amb l'ajut de Gavà Televisió.

   
Cinema i Ciutadania AulaMèdia. Educació en Comunicació, ha dissenyat uns materials de suport per al professorat que ha d'impartir la matèria Educació per la ciutadania a l'ESO. Els materials Cinema i Ciutadania proposen treballar aquesta àrea a través del cinema. Des d'AulaMèdia, pensem que és una oportunitat per integrar el cinema i l'Educació en Comunicació a les aules, una oportunitat que cal aprofitar en benefici de l'alumnat i del professorat.


AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
| CinEscola | EduCom | Formació | DVDifusió | TVaula | "recerca" | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació 
ISSN 1699-2245