AulaMèdia
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
 
Pati Manning
 
Des d'AulaMèdia sabíem que organitzar una Escola d'Estiu era un gran esforç que hipotecaria moltes hores del nostre temps, però també sabíem que una Escola d’Estiu d'Educació en Comunicació (EEEC) era el següent pas en el nostre camí. Un camí cap a la consolidació d'un espai de formació permanent del professorat que AulaMèdia fa temps està proposant: els cursos i el Seminari d'hivern d'Educació en Comunicació -que ja va per la tercera edició- les Jornades EduCom o el Fòrum d'Educació en Comunicació.

A mitjans del curs 2005-2006 somiàvem amb un escenari com el Pati Manning on organitzar "una petita" Escola d'Estiu que intuíem necessària. Discutíem quins continguts podríem donar, buscàvem els formadors, els espais alternatius, etc. Però també hi havia un seguit d'obstacles que ens feien dubtar sobre la conveniència o no d'organitzar una Escola d'Estiu: la gran oferta de cursos de formació els primers dies de juliol (escoles d'estiu, universitats, etc.), el suport del Departament d'Educació no era segur i, sobretot, era molt difícil irrompre en el camp de la formació permanent del professorat amb una oferta d'aquesta magnitud i superar la inèrcia.

Com dèiem en la presentació de l'EEEC, volíem obrir un espai per "proporcionar coneixements, explicar recursos didàctics, compartir experiències i aprofundir en aquest univers educatiu de l’Educació en Comunicació, innovador, interdisciplinari i d’un enorme poder motivador entre l’alumnat." Volíem també "posar a disposició del professorat nous mapes de navegació en la seva feina educativa: eines de treball per a l’expressió comunicativa i la producció escolar creativa; eines ètiques i d’anàlisi crítica per interpretar qualsevol forma de comunicació..."

No ho teníem gaire clar, però el dia que des de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona sen's va confirmar que podríem disposar del Pati Manning la primera quinzena de juliol, es van dissipar tots els dubtes que teníem per organitzar l'EEEC. Una vegada més, la Diputació de Barcelona recolzava els nostres projectes. Qui ha organitzat algun acte, un curs o unes jornades... sap el que costa trobar el recolzament incondicional per a propostes concretes.

Pati Manning
Després de donar moltes voltes, de moltes converses telefòniques i de molts correus electrònics, ho teníem clar, volíem organitzar una Escola d'Estiu temàtica sobre comunicació, amb cursos per a tots els nivells educatius (Infantil, Primària i Secundària) i al vell mig de Barcelona. Vam donar contingut als cursos i al seminari, amb l'ajut de les dones d'Edumèdia vam completar les activitats de formació, vam dissenyar el tríptic, el web i l'acte de inauguració de la I Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació. Finalment, el suport del Departament d'Educació i Universitats va arribar... molt tard i molt retallat, però va arribar!

El que no va fallar va ser el recolzament del professorat, tant de Primària com de Secundària, a aquesta nova iniciativa d'AulaMèdia. Una vegada més hem d'agrair el suport d'un col·lectiu de persones -cada cop més ampli- que ens asseguren que "estan esperant" les nostres propostes, ja siguin els cursos i seminaris, la revista mensual AulaMèdia o el material didàctic de CinEscola.

AulaMèdia
Alguna cosa a criticar o modificar de l'EEEC? Moltes coses... clar! Però de la valoració d'urgència que fèiem al final d'aquesta primera edició es pot despendre -i quasi assegurar- que el juliol de 2007 hi haurà una II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació.

Des d'AulaMèdia volem agrair el suport de totes les persones que han fet possible la primera l'Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació. Moltes gràcies!


Francesc-Josep Deó Francesc-Josep Deó i Raventós
Professor, periodista, Coordinador d'AulaMèdia i de l'Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació

[Especial EEEC]   [AulaMèdia]