AulaMèdia
   Entrevistes
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
 
- Patrícia Agüera Pàmies:
"Cada cop hi ha més diners per repartir, però els recursos es distribueixen malament"
[Laura M. Saus] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Abril, 2006
- Dolors Badia:
"Una emissora portada pels alumnes"
[Marta Gallego] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Maig, 2005
- Josep Cerdà:
"L'alumnat de secundària hauria de treballar el llenguatge cinematogràfic de forma pràctica"
[Margalida Mascaró] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Juny, 2005
- Carlos Díaz Leno:
"La ràdio és una bona eina pedagògica"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Abril, 2005
- Miguel Ángel Gallego:
"És necessari plantejar-se la creació d’una nova assignatura en Comunicació Audiovisual"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Març, 2006
- Pilar Garcia Vidal:
"És molt important apreciar el valor de l'escriptura com a forma de comunicació pública"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Gener, 2006
- Cati Ginart i Margalida Mascaró:
"Pretenem fomentar l’esperit crític i la reflexió envers els mitjans de comunicació"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Novembre, 2005
- Estrella Gorgón:
"Els alumnes han de ser crítics amb els mitjans i els han de conèixer de prop"
[Patrícia Agüera] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Gener, 2008
- Júlia Hurtado López:
"Necessitem consumidors de pantalles més crítics"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Octubre, 2005
- Mònika Jiménez:
"El discurs publicitari té un elevadíssim potencial educatiu"
[Paulí Castelló] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Desembre, 2007
- Dolors Nolla:
"Com a educadors tenim l'obligació d'ensenyar els nostres alumnes a ser crítics amb la informació que els arriba"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Febrer, 2006
- Maria Àngels Piera:
"Els mitjans de comunicació són els principals divulgadors del model estètic femení"
[Ramon Breu] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Novembre, 2007
- Anna Rialp Forés:
"Cal donar eines per entendre els mitjans"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Desembre, 2005
- Jordi Sales:
"Cal que aprenguin a mirar la televisió, a veure pel·lícules, però sobretot a fer-ne!"
[Patrícia Agüera] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Març, 2007
- Dolça Vert Ros:
"La televisió i la publicitat afecta a adults i a infants"
[Redacció d'AulaMèdia] Aulamèdia. Educació en Comunicació. Setembre, 2005