Projecte Educom
Projecte EduComEl Projecte Educom és una investigació sobre l'Educació en Comunicació (premsa, ràdio i televisió) als Països Catalans que va ser finançada per la Fundació Jaume Bofill el 2002. Els objectius del treball:
  • Fer un estudi sobre com les diferents administracions educatives aborden l’Educació en Comunicació als Països Catalans. Veure com es pot desenvolupar l'educació en comunicació en els currículums de l'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòtia.
  • Esbrinar què s'està fent en les escoles i instituts en el camp de l'educació en comunicació. Descripció de les experiències més innovadores d'Educació en Comunicació desenvolupades en les aules dels centres educatius dels Països Catalans.
  • Proposar línies d'actuació per potenciar i desenvolupar l'Educació en Comunicació en els centres docents de Primària i Secundària.
Catalunya
Illes Balears
País Valencià
Conclusions


Nota:
Tambè podeu trobar aquests articles agrupats per nivells educatius en els apartats Primària i ESO