Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Una Àrea d'Educació en Comunicació?
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
     En els darrers anys l'administració educativa ha dotat d'equipament tecnològic els centres docents. Així els ordinadors, les connexions a internet o les antenes parabòliques -totalment infrautilitzades en els instituts- han entrat en les aules. Queda pendent però, la introducció de tecnologia per a la producció de mitjans sobretot càmeres de vídeo, però també l'equipament de ràdio i d'àudio en general, etc. 
     Però al marge de les mancances de dotació que encara hi ha a les escoles i instituts, la introducció de la tecnologia educativa no ha desenvolupat paral·lelament una educació global en comunicació. És a dir, en els centres docents es prima l'estudi de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) com a fi en si mateixes, per sobre de l'anàlisi del continguts, la reflexió i també de la potenciació de la producció escolar com a coneixement intern dels mitjans de comunicació. 
     Per implementar d'una forma efectiva aquest tipus d'educació en els centres docents, els assistents a la Trobada d'Educacio en Comunicació realitzada el passat 26 de gener, apuntaven -entre d'altres- una demanda cada vegada més estesa "la creació d'una Àrea d'Educació en Comunicació obligatòria al currículum de Secundària, que englobi tant l'anàlisi com la producció dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, cinema, internet)." Aquesta proposta arriba a Secundària després d'alguns intents fracassats d'aplicació, com és el cas de l'eix transversal d'educació audiovisual. 
Francesc-Josep Deó