Projecte Educom
Projecte EduComPaís Valencià
Projecte EduCom

Marc socioeducatiu

Projecte EduCom  Marc socioeducatiu al País Valencià. L’Educació en Matèria de Comunicació a
        l’Educació Primària.
      Ricard Fuertes i Lluís M. Segrelles

Projecte EduCom  Marc socioeducatiu al País Valencià. L’Educació en Matèria de Comunicació a
        l’Educació Secundària.
      Ricard Fuertes i Lluís M. Segrelles

Ràdio

Projecte EduCom  "Ràdio-Activitat", cinc anys de ràdio escolar.
      Rafel Pérez i Sorlí

Projecte EduCom  Ona escolar: una altra forma divertida d'aprendre.
      Pau Serrano Magdaleno

Comunicació audiovisual

Projecte EduCom  Comunicació social a l'escola.
      Pau Serrano Magdaleno

Projecte EduCom  El cinema: setmana literària a l'Escola Les Carolines.
      Emili Olmos


Nota:
Tambè podeu trobar aquests articles agrupats per nivells educatius en els apartats Primària i ESO