Projecte Educom
Projecte EduComIlles Balears
Projecte EduCom

Marc socioeducatiu

Projecte EduCom  Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Primària.
       Cati Ginart i Margalida Mascaró

Projecte EduCom  Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Secundària Obligatòria.
       Cati Ginart i Margalida Mascaró

Ràdio

Projecte EduCom  La ràdio a l’Institut. Una iniciativa didàctica.
       Robert Arnau i Joan Forcada

Comunicació audiovisual

Projecte EduCom  El cinema a l'aula.
       Gerardo Bex

Projecte EduCom  Comunicació audiovisual.
       Josep Serra

Projecte EduCom  Son Pacs Productions. L'experiència audiovisual a l'IES Son Pacs.
       José Juan Guijarro


Nota:
Tambè podeu trobar aquests articles agrupats per nivells educatius en els apartats Primària i ESO