Projecte Educom
Projecte EduComCatalunya
Projecte EduCom

Marc socioeducatiu

Projecte EduCom  Marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació. Etapes Educació Infantil i Primària.
       Monserrat Moix

Projecte EduCom  Educar en comunicació en la Secundària Obligatòria. Apunts per a la introducció
       curricular dels Mitjans i les TIC.
       Sara Reñé

Premsa

Projecte EduCom  Llegir i fer premsa a l'escola. Els nens i les nenes com a lectors crítics i creadors
       d’informacions.
       Marta Rizo García i Catalina Gayà Morlà

Projecte EduCom  Revistes del CRP de Sabadell.
     M. Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent

Ràdio

Projecte EduCom  La ràdio à l'escola. Aplicacions didàctiques. 
       Roderic Villalba

Projecte EduCom  La ràdio a Secundària.
     Josep M. Fernández i Carme Zaragoza

Televisió

Projecte EduCom  Projecte de casa a l'escola. 
       Carme Ribes

Projecte EduCom  Una experiència innovadora a Secundària. Tallers de televisió a Clot RTV-Sant Martí.
       Vamessa Ros

Projecte EduCom  La televisió escolar. Possibilitats didàctiques. 
       Carme Mayugo


Nota:
Tambè podeu trobar aquests articles agrupats per nivells educatius en els apartats Primària i ESO