Portada AulaMèdia
Jornades EduCom d'Educació i Comunicació Local
DVD  EduCom
DVDs

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
En el marc de les Jornades d’Educació i Comunicació Local celebrades al Pati Manning de Barcelona els dies 24, 25 i 25 de gener de 2006, organitzades per AulaMèdia, amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la Fundació Propedagògic i de l’ICE de la Universitat de Barcelona, es va presentar el DVD EduCom que recull sis experiències de col·laboració entre mitjans de comunicació local i centres educatius. 

Un espai de ràdio escolar de Granollers; una sèrie de programes amb vocació educativa de Vilafranca TV; un noticiari de l’Institut de Santa Eulàlia de Ronçana; el programa de ràdio escolar “El Xerraire” de Palafrugell; el compendi de la col·laboració entre TV Mataró i els centres educatius d’aquesta ciutat o l’espai “Babarrum” de Gava TV, conformen aquest DVD que ens ofereix una rica i suggerent panoràmica dels projectes de col·laboració entre els mitjans locals i les escoles. Un conjunt d’exemples que demostren que aquesta col·laboració és possible i que d’aquesta col·laboració pot sorgir tot un univers d’educació comunicativa per a la ciutadania.

Al llarg de les jornades es va posar de manifest que els mitjans locals són percebuts d’una forma més propera i més com a servei per part dels ciutadans quan s’internen en el món educatiu; i per altra banda, quan els nens i les nenes, els nois i les noies poden integrar-se en projectes d’Educació en Comunicació aquest aprenentatge els aporta una empremta d’un enorme enriquiment educatiu: coneixen el llenguatge i els codis específics dels mitjans; amplien les seves capacitats expositives i de raonament; comprenen com són produïts els missatges mediàtics i tenen més possibilitats d’elaborar sobre ells una mirada crítica; expressen la seva creativitat a través del mitjà en el que treballen i tenen una especial motivació a l’hora de treballar aquestes qüestions, perquè la comunicació forma part de la seva realitat i del seu segle.

 Si l’Educació en Comunicació és una tasca de moltes institucions, de molts organismes, els mitjans locals tenen un paper fonamental en aconseguir que l’educació mediàtica sigui una autèntica competència de vida dels ciutadans i ciutadanes. En primer terme perquè tenen l’obligació com a servei públic que són, i en segon lloc perquè els interessa com a entitats anar construint una audiència activa, amb criteris ètics i amb eines d’anàlisi de la comunicació, una nova audiència reconciliada amb la dignitat i la intel·ligència, i on el vessant educatiu tingui un pes específics fonamental.

Observem al llarg del DVD la motivació de l’alumnat, les ganes i l’emoció d’uns nens i nenes, d’uns nois i noies que amb un micròfon a la mà, davant la càmera, elaborant un guió o escollint una música hi posen tota l’ànima i tot el seu esforç. I és que la televisió, el cinema, la ràdio, la premsa escrita... són al cor del segle XXI, i saber interpretar aquests mitjans és una qüestió de necessitat i de supervivència per a la democràcia social. La vinculació escola-mitjans de comunicació local pot ajudar l’escola a innovar, pot ajudar a fer entrar l’escola en l’àmbit de la comunicació, a ensenyar a llegir i a escriure en el més poderós llenguatge d’avui.

En les Jornades d’EduCom es va poder albirar un escenari compartit entre els centres educatius i els mitjans de comunicació, uns mitjans situats més arran de terra, més permeables a les veritables necessitats dels ciutadans, lluny de programacions fetes en funció de la publicitat o de la misèria ètica, a vegades envernissada de modernitat.
 

 
EduCom

 
Jornades EduCom d'Educació i Comunicació Local
DVD EduCom
AulaMèdia, 2006
Durada: 80'
AulaMèdia