Portada AulaMèdia
Una producció d'AulaMèdia
DVD  Educar en Comunicació
DVDs

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
AulaMèdia ha presentat la seva primera producció, “Educar en Comunicació”, un reportatge de la jove realitzadora Carmen Marfà, on es van desgranant els principals aspectes del projecte social de l'Educació en Comunicació: la necessitat de la seva implementació; els seus avantatges educatius; la seva energia innovadora en l’aprenentatge; la motivació especial que suscita entre l'alumnat; la seva situació en el currículum o les propostes per a la seva progressiva introducció.

Docents, comunicadors, alumnes apareixen en aquesta producció transmetent el seu entusiasme per un projecte que les institucions -paralitzades i miops- endarrereixen, però que des de diferents sectors educatius i ciutadans, es reclama i es considera fonamental per l’aprofundiment de la democràcia i per la dignitat cívica i educativa.

Cada cop s'observa, ens ve a dir aquesta producció, com d'imprescindible és treballar en l'alfabetització sobre els mitjans de comunicació, com de necessari és superar el model tradicional d'escola i adaptar-la a les noves necessitats; com de peremptori és dotar els nens i nenes, i a tota la ciutadania, de la capacitat crítica que els permeti ser actors socials i no subjectes passius; com d’urgent és posar a la seva disposició les eines ètiques per aprendre a interpretar i reflexionar sobre la informació i els models socials que reben. És en aquest context en què l'Educació en Comunicació apareix com un factor clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges mediàtics, per accedir, entendre, gestionar i usar la informació rebuda. Una Educació en Comunicació que apareix com un projecte compartit entre l’escola, les famílies, els mitjans de comunicació, les institucions públiques i el conjunt de tota la societat civil. 

El dvd va dirigit, especialment, als professors i professores, a tots aquells professionals de l’educació que treballen o volen treballar l’educació audiovisual a les seves aules; el seu visionat enfortirà els seus arguments, els transmetrà idees i nous punts de vista, i els animarà a seguir; però també va dirigit a tots aquells que dubten encara sobre la conveniència d'introduir el llenguatge de la comunicació, la producció escolar o l’anàlisi crítica als centres, perquè el reportatge col·loca sobre la taula ordenadament i reflexiva tots els elements a tenir en compte per propulsar uns aprenentatges innovadors però bàsics; tecnològics i ètics al mateix temps; que reforcen les capacitats de raonament i també donen ales a la creativitat. 

En definitiva, una producció feta amb tota la passió que comporta explicar un projecte apassionant com és el de l'Educació en Comunicació; un reportatge molt ben teixit i enllaçat per la Carmen Marfà, amb un ritme i una selecció d’imatges impecable que va donant alternatives a aules d'educació Infantil, Primària o Secundària i que ens ve a dir que el pas a l'Educació en Mitjans serà ineludible a mig o llarg termini, però que l'alumnat d’avui ens agrairia que molt aviat totes les escoles s'eduquessin en comunicació.
 

 

> exhaurit <

Presentació del DVD "Educar en Comunicació" el 4 de maig de 2006
[Carmen Marfà, Francesc-Josep Deó i Carme Canet]

 
Una producció d'AulaMèdia
DVD Educar en Comunicació
AulaMèdia, 2006
Durada: 30'
Portada AulaMèdia